Vanaf begin dit jaar volgt wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in Middelburg een IZB-Focustraject voor missionaire toerusting. Ds. Paul Visser is betrokken bij de begeleiding.

Sinds begin 2017 trekt de IZB op met 10 kerkenraden en gemeenten in een zogeheten Focustraject, waarbij missionaire toerusting wordt gegeven aan alle geledingen binnen de gemeente (kerkenraad, gesprekskringen, jeugdwerk, catechese, etc). Vanwege de grote belangstelling voor deze werkwijze start in januari een nieuwe lichting. Eén daarvan is wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in Middelburg, een grote ‘open’ bondsgemeente met ca. 1900 leden. De gemeente telt veel jongeren: de gemiddelde leeftijd is 35 jaar. De 35 Bijbelkringen zijn belangrijk in de gemeenteopbouw. De kerkenraad telt 40 leden, die nodig zijn om de gemeente te leiden en te dienen.

‘Vanaf mijn eerste kennismaking ben ik enthousiast over IZB-Focus’, vertelt ds. Bart de Bruin, die sinds anderhalf jaar aan de gemeente verbonden is. ‘Vanuit de kern van het evangelie biedt het traject toerusting om je licht te laten schijnen in je woon- en werkomgeving. Dat krijgt voor ons in Middelburg nog een aparte lading, doordat de gemeente een streekfunctie heeft. Een derde van de leden is afkomstig uit andere plaatsen op Walcheren. Ze worden daar als het ware naar ‘uitgezonden’.’

In de afgelopen maanden hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met de kerkenraad en zijn er twee gemeenteavonden gehouden. Na een oriënterend onderzoek (FocusScan) van de IZB is besloten tot een driejarig traject, onder leiding van ds. Paul Visser uit Amsterdam. Sinds september jl. is hij samen met ds. Johan Visser verbonden aan de Noorderkerk, Paul als pionier-predikant. Deze nieuwe rol biedt hem de ruimte om ook taken in IZB-verband vervullen. Visser: ‘Centraal in het traject staat de vraag hoe het geloof, de toewijding aan en de navolging van Christus, een plek heeft in de dagelijkse levenswandel. Ik zie het extra eerste jaar van het proces (normaal duurt een Focustraject twee jaar) als het injecteren van de bodem – zoals boeren tegenwoordig met mest doen – opdat ze nog meer vrucht draagt.’

Naast het traject in Middelburg, zijn ook nieuwe IZB-Focustrajecten in Almelo, Den Haag en Nieuw Vennep. De tien gemeenten uit de pilotfase zijn het tweede jaar ingegaan. Daarnaast wordt met ongeveer 15 gemeenten een voortraject gedaan, met het oog op een start in januari 2019.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief