Ds. Dick Wolters is benoemd als missionair-trajectbegeleider bij IZB-Focus. Het is een parttime aanstelling, 10 uur per week. Dick blijft daarnaast werkzaam als predikant in de Hervormde gemeente Vollenhove, waar hij sinds 2012 aan verbonden is.

‘In mijn werk als predikant heb ik ontdekt dat mijn grootste passie ligt bij vorming en toerusting’, vertelt hij. ‘Als we met de kerkenraad een ‘heidag’ hebben om ons te bezinnen op discipelschap en gemeente zijn, dan ben ik helemaal in mijn element als ik via diverse werkvormen een bijdrage kan leveren aan het gesprek. Ook in andere toerustende activiteiten – preken, kringen, thema-avonden, catechese – vind ik het een uitdaging om bezig te zijn met de kern van christenzijn en bewustwording van onze missionaire roeping in deze tijd.’

Na zijn studie theologie in Utrecht, deed Dick zijn vicariaat bij ds. René de Reuver, destijds in Boskoop. Aansluitend kreeg hij er een aanstelling als kerkelijk werker voor een jaar, mede om een bijdrage te leveren aan de verzelfstandiging van een nieuwe wijkgemeente (‘de Stek’). In 2007 werd Dick bevestigd in het ambt van predikant, in Uitwijk-Waardhuizen, waar hij betrokken was bij het samengaan van hervormden en gereformeerden. ‘Daarbij moest niet het institutionele de drijfveer zijn, maar de eenheid die in Christus gegeven is.’ In de afgelopen 6 jaar was hij werkzaam in Vollenhove.

Nevenklussen heeft hij altijd wel gehad. Zo was hij o.a. lid van commissie die de conferenties met N.T. Wright en S. Wells (Groningen) organiseerde; hij was vier jaar voorzitter van de protestantse classis Kampen, redactiesecretaris van de uitgaven van ‘Geloven op goede gronden’ en docent dogmatiek aan de cursus Theologische vorming gemeenteleden in Wijk en Aalburg.

‘Ik zie mezelf niet de komende dertig jaar full time predikant zijn’, zegt hij. ‘Ook al omdat ik open wil staan voor wat God op mijn weg brengt aan verrassingen, nieuwe kansen en mogelijkheden. Toen ik de vacature bij IZB-Focus voorbij zag komen, was ik meteen geboeid: de combinatie van missionair werk en toerusting spreekt me aan.’

De aanstelling bij de IZB zal wel betekenen dat zijn promotie-onderzoek naar ‘de kerk als contrastgemeenschap’, zoals je die onder andere tegenkomt in het werk van de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas, vertraging oploopt. ‘Maar op termijn zou het weleens winst kunnen zijn, omdat het raakvlakken heeft met het werk van IZB-Focus. Hauerwas stelt dat de secularisatie in zekere zin een ‘zegen’ is voor de kerk, omdat die ons terugbrengt tot de kern, de navolging van Christus in deze tijd. De vanzelfsprekendheid van christenzijn, christelijke instituties en kerkelijk leven ligt achter ons. De hernieuwde concentratie op Christus brengt de gemeente ‘als vanzelf’ in een situatie die contrasteert met haar omgeving. Je zou kunnen zeggen dat eerst de beweging ‘naar binnen’ wordt gemaakt, om ons opnieuw toe te wijden aan Christus, om vandaaruit ‘naar buiten’ te gaan, en onze plek in te nemen in de samenleving. Die versterking van de ‘kern’, de verbinding met Christus, vind ik wezenlijk. Anders blijf je makkelijk hangen in oppervlakkige beschouwingen over ‘hoe doen we het, naar buiten toe?’

Terug naar de kern, verbindt ons met de pijlers van de eerste christelijke gemeente: ‘volhardend in onderwijs, liturgie, gebed en gemeenschap’. Vandaaruit ontstaan ongekende mogelijkheden om getuigend aanwezig te zijn in deze wereld. ‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’.’

In zijn functie bij IZB-Focus wordt Dick Wolters verantwoordelijk voor de begeleiding van een missionair traject in de gemeente Almkerk. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij het werk in gemeenten die zich voorbereiden op een IZB-Focustraject.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief