Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB, breidt zijn aanbod uit met het initiatief: ‘Samen preken in de lijdenstijd’. Deelnemende predikanten krijgen daarbij op weg naar Pasen wekelijks digitaal ondersteuning bij het maken van hun preek. Een team van Areopagus geeft ook feedback op de gehouden preken.

‘We merken in onze toerusting dat samen theologiseren met het oog op de prediking ontzettend vruchtbaar kan zijn. We beseffen heel goed dat de preekvoorbereiding ook een persoonlijke, solitaire kant heeft. Maar tegelijkertijd kunnen suggesties van anderen – qua literatuur, qua theologie, qua toepassing, qua actualiteit – de prediking sterker en frisser maken; hun inbreng kan je ook uit je eigen groef trekken’, zegt programmaleider dr. Kees van Ekris.

Predikanten die zich aanmelden voor het project krijgen gedurende de lijdenstijd elke maandagmorgen een document gemaild met exegetische, theologische of homiletische informatie over een pericoop uit Matteüs 26-28. Gedurende het preekvoorbereidingsproces, in de loop van de week, is er uitwisseling over ‘vondsten en vragen’. Aan het eind van de week sturen de deelnemers hun preek in. Het team van Areopagus deelt zijn observaties en stimuleert zo de bezinning.
Als de pilot in een behoefte blijkt te voorzien, zal Areopagus ook op andere momenten van het jaar op deze manier ondersteuning gaan bieden bij de preekvoorbereiding. Deelnemers aan de pilot betalen een bescheiden vergoeding van 50 euro. Aanmelden kan via het formulier op deze website.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief