Zoek

Meebidden

‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken.’

Dat schreef de apostel Paulus aan de Kolossenzen, om hen aan te sporen te bidden voor de verkondiging van het evangelie (Kol. 4:3-4). In zijn voetspoor roepen we op om volhardend te bidden voor het missionaire werk.

Graag leggen we de volgende gebedspunten aan u voor:

Dankpunten

  • Dank voor de vruchten van geloof en bekering die we horen van missionair werkers uit het land.
  • Dank voor de vele predikanten die zich in de coronacrisis geholpen wisten door het werk van IZB-Areopagus.
  • Dank voor de veerkracht die bij veel missionaire plekken wordt gezien. Er worden, ondanks de moeilijkheden die deze tijd geeft, steeds nieuwe manieren bedacht om in contact te raken met mensen, lief te hebben en te dienen.

Gebedspunten

  • Gebed voor de uitwerking van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan, dat het een vruchtbare toepassing mag krijgen.
  • Gebed voor de opstart van nieuwe pioniersplekken. Op een aantal plaatsen in Nederland is de IZB betrokken bij de opstart van nieuwe plekken. Bid voor wijsheid, inspiratie en zegen voor de teams die hierbij betrokken zijn.
  • Gebed voor de pioniersplekken die nog niet lang bezig waren voor de coronatijd en daardoor nog geen groot netwerk hebben kunnen opbouwen. Het is daardoor extra lastig om nieuwe mensen te leren kennen en vaart te maken met pionieren.
  • Gebed voor mensen die missionair verhuisd zijn. Die ergens zijn gaan wonen om uit te reiken naar hun omgeving. Gebed om zegen in hun nieuwe omgeving nu het lastig is om contact te kunnen maken.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief