Zoek

Meebidden

‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken.’

Dat schreef de apostel Paulus aan de Kolossenzen, om hen aan te sporen te bidden voor de verkondiging van het evangelie (Kol. 4:3-4). In zijn voetspoor roepen we op om volhardend te bidden voor het missionaire werk.

Graag leggen we de volgende gebedspunten aan u voor:

Dankpunten

  • Dank voor de vruchten van geloof en bekering die we horen van missionair werkers uit het land.
  • Dank voor de vele voorgangers die zich geholpen weten door het werk van IZB-Areopagus.
  • Dank voor de bemoedigende reacties die we mogen ontvangen van zoveel Eerst Dit-luisteraars.

Gebedspunten

  • Gebed voor de uitwerking van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan, dat het een vruchtbare toepassing mag krijgen.
  • Gebed voor de opstart van nieuwe pioniersplekken. Bid voor wijsheid, inspiratie en zegen voor de teams die hierbij betrokken zijn.
  • Gebed voor voorgangers, om in deze moeilijke tijd dicht bij het Woord te blijven en daarin voor te mogen gaan.
  • Gebed voor gemeenten in ons land, dat zij zich geroepen mogen weten om liefdevol uit te strekken naar hun omgeving.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief