Zoek

'Linken' met missionair project

Geld geven is goed. Meeleven is beter. Dat is de gedachte achter het programma ‘linken’ dat de IZB heeft ontwikkeld. Daarbij wordt er een link gelegd tussen een kerkelijke gemeente en een missionair project of een pioniersgemeente. Beide partijen kunnen in dit contact van grote betekenis voor elkaar zijn. Kruisbestuiving is het ideaal.

De gemeente weet zich financieel betrokken, door collecten, spaaracties, sponsorlopen, rommelmarkten, enz. Gemeenteleden – ook jongeren – zijn ook af en toe als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van activiteiten in het project.

De missionaire werker van de IZB kan op zijn beurt een gemeenteavond verzorgen, of betrokken zijn bij een toerustingsprogramma in de gemeente. Als er een missionair predikant aan het project is verbonden, kan hij bijvoorbeeld regelmatig voorgaan. Op die manier zijn beide partijen elkaar van dienst.

Ook de afdeling Toerusting van de IZB kan door de ‘link’ worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij adviezen voor het missionair beleidplan van uw gemeente.

Verscheidene gemeenten hebben inmiddels een ‘link’ met een IZB-project: Hardinxveld-Giessendam, Woubrugge, Woudenberg, Arnemuiden, etc.

Particulieren
Overigens kunt u ook op individueel niveau betrokken zijn bij het linken-programma. U krijgt dan regelmatig informatie over het project van uw keuze, zodat u het gericht kunt steunen met uw voorbede, uw gaven en – waar mogelijk – met uw inzet ter plaatse.

Interesse? Vragen? 
Stuur vrijblijvend een mail naar info@izb.nl of bel 033 – 461 19 49.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief