Zoek

‘Het kan jou en mij ook overkomen’

Ooit was André een hardwerkende, succesvolle manager. Maar hij kreeg te maken met een burn-out, raakte zijn baan kwijt, zijn huwelijk liep op de klippen, en op een kwade dag had hij geen dak meer boven z’n hoofd. ‘Dan ben je letterlijk op de straat aangewezen’, zegt ds. Ron van der Spoel, predikant-pionier voor IZB in Limburg. ‘Waarmee ik maar wil zeggen: we kunnen allemaal in zo’n situatie belanden. Het kan jou en mij ook overkomen.’

André is nu een van de vaste gasten van het inloophuis van het Leger des Heils in de binnenstad van Maastricht. Hij helpt bij het sorteren van de tweedehands kleding die hier voor weggeefprijzen te koop is en verricht allerlei hand- en spandiensten. Feitelijk is hij, evenals veel van de andere bezoekers, inmiddels gepromoveerd tot vrijwilliger. En ondertussen komen ze voor een kop koffie, waarbij veel wordt gepraat. God en geloof komen daarbij vaak aan de orde. ‘Als alle opsmuk eraf is, gebeurt dat vanzelf.’

Dicht bij de doelgroep
Ds. Van der Spoel preekt en spreekt in veel van de kleine gemeenten. Een dag per week is hij te vinden in het inloophuis. Ron: ‘Als je betrokken bent op je omgeving, ga je ervoor bidden. En omgekeerd, als je voor je omgeving bidt, word je steeds meer bereid om je ervoor in te zetten. Ik wil er zijn voor mensen die aan de grond zitten, die eenzaam zijn, die hopen dat iemand naar hun levensverhaal wil luisteren. Het evangelie met hen delen, de goedheid van God laten ervaren, daar gaat het mij uiteindelijk om.’

Alleen met uw hulp kan de IZB het werk van ds. Ron van der Spoel en anderen mogelijk maken.
Geef ruimhartig en bid mee!

U kunt uw gift overmaken via onderstaand formulier.
Liever zelf overmaken? Gebruik dan rekeningnummer NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Kerstgift’. Namens Ron van der Spoel, en al degenen met wie hij in contact komt, hartelijk dank!