Zoek

Investeren met Impact

De IZB staat voor zending in Nederland. Het is ons verlangen dat mensen die Christus nog niet kennen Hem vinden. Op allerlei manieren zoeken we naar wegen om mensen bij Jezus te brengen. We brengen u graag IZB-Impact onder de aandacht; onze collega’s, voorgangers en pioniersteams die samenwerken in missionaire projecten op allerlei plekken in Nederland.

Vanuit het verlangen om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, worden er nieuwe wegen gezocht. Pioniersteams zoeken met veel creativiteit naar manieren om mensen de kans te geven om ontdekken wat het betekent om Jezus (met vreugde) te volgen. Zo ontstaan er geleidelijk nieuwe geloofsgemeenschappen met mensen die niet (meer) naar de kerk gingen.

Bezoek voor meer informatie ook de pagina's van Impact op deze website.

Wilt u zich verbinden aan dit mooie werk en meewerken aan onze missie? Kies wat bij u past uit de mogelijkheden hier onder.

5 jaar Investeren met Impact

  • U verbindt zich voor een periode van minimaal 5 jaar
  • Doneer minimaal € 2.000 per jaar o.v.v. Investeren met Impact
  • Ontvang 2x per jaar via email updates vanuit verschillende projecten
  • Daarnaast ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor een projectbezoek samen met andere ondernemers

3 jaar Investeren met Impact

  • U verbindt zich voor een periode van minimaal 3 jaar
  • Doneer minimaal € 1.000 per jaar o.v.v. Investeren met Impact
  • Ontvang 2x per jaar via email updates vanuit verschillende projecten

Eenmalig Investeren met Impact

  • Maak uw gift over o.v.v. Investeren met Impact

We zoeken naar een open ruimte om het over zingeving te hebben, waarin alles gezegd mag worden. Het christelijk geloof mag dan één van de vele opties zijn, als het maar niet aan de zijlijn blijft, of op voorhand wordt afgeserveerd.

- Rik Zwalua, pioniersinitiatief Lux in Den Haag

Ik heb kennis genomen van het privacy statement. Door het verstrekken van gegevens ga ik er mee akkoord dat de IZB deze in het registratiesysteem opneemt en de gegevens gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt worden. Incidenteel mogen deze gegevens ook gebruikt worden voor het verstrekken van algemene informatie over het werk van de IZB en voor verzoeken om een financiële bijdrage.
De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.