Zoek

Integriteit

We geloven dat God ons als IZB roept om de kerk, christenen en mensen die God zoeken in Nederland te dienen met onze ervaring en expertise. Dat willen we op de beste manier denkbaar doen. Niet in eigen kracht, maar met een houding van afhankelijkheid naar God, met open handen. Gebed neemt daarbij een grote plaats in; het is de dragende grond. We mogen Gods medewerkers zijn (1 Kor. 3:9), we laten ons inschakelen in zijn dienst. Daarbij willen we alles van Hem verwachten.

Een essentieel onderdeel van ons werk is: goed luisteren. Niet alleen naar God zelf die ons roept en die ons wil leiden door zijn Woord en Geest. Maar ook naar de gemeenten en mensen waarmee wij werken, de context waarin wij leven en de traditie waarin wij staan.

Naast open oren, is het belangrijk dat we ook onze ogen wijd open houden. We willen eerlijk kijken naar de situatie van de kerk in Nederland van de 21e eeuw en de grote uitdagingen waarvoor wij staan. We herkennen de verlegenheid die in veel gemeenten wordt ervaren juist ook met het oog op onze missionaire roeping.

We zoeken in ons werk naar echte ontmoetingen en gesprekken van hart tot hart. Wij mogen weten dat Christus in onze harten woont, en dat we geworteld en gegrondvest zijn in zijn liefde (Ef. 3:17). Wij mogen met open harten in vreugde uitdelen wat we eerst van Hem ontvangen hebben.

Meer informatie over onze visie en de praktische uitvoering daarvan in de afgelopen jaren vindt u in ons meerjarenbeleidsplan.

We willen ons werk op een zuivere en integere manier doen. Transparant over onze missie en handelswijze, ondubbelzinnig in onze communicatie onderling en naar buiten. De IZB hecht aan een integer handelen van alle mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Daarbij past geen enkele vorm van ongepast en ongewenst gedrag. Daarom verwachten we van onze medewerkers dezelfde standaarden als die gelden voor predikanten en kerkelijke werkers: gedragscode predikanten en kerkelijke werkers.

Mocht er toch het vermoeden zijn van ongewenst gedrag, dan kan er een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie van de IZB, HGJB, GZB en De Herberg via deze pagina.

Bij integriteit hoort ook het respecteren van de privacy van anderen. We hechten sterk aan uw privacy wanneer u kennisneemt of contact hebt met de IZB. Lees daarover meer in ons privacy statement.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief