Nelleke Kruijmer en Henk Boerman coördineren het werk van IZB-Impact. Ze begeleiden missionaire werkers en pioniersplekken. Er zijn veel aanvragen voor de begeleiding van missionaire pioniersplekken, eigenlijk (veel) meer dan ze aankunnen.

Henk: ‘Een van de fascinerende kanten van het begeleiden van pioniersplekken is dat je bijna wekelijks verhalen hoort over mensen die interesse hebben voor zingeving en geloof. Over mensen die aanhaken bij een laagdrempelige bijbelklas of een Alphacursus. En over mensen die tot geloof komen. Blijkbaar wil God ook het pionieren gebruiken. De Geest zet mensen in beweging en brengt anderen op de weg van de navolging van Jezus. Het lijkt wel Handelingen live, maar het gebeurt gewoon hier. Nog steeds.

Het is interessant om te zien dat er in de afgelopen 25 jaar veel meer aandacht is gekomen voor de vrucht van missionair werk. Zijn er mensen Jezus gaan navolgen? Je kunt heel veel activiteiten opzetten, gul en gastvrij leven, contact onderhouden met een uitgestrekt netwerk – maar ik hoop dat al die dingen toch ten dienste staan van het belangrijkste: dat mensen Jezus ontmoeten en Hem gaan navolgen.’

Nelleke: ‘Een van de drijfveren voor missionair werk is dat mensen zich niet neerleggen bij de feiten zoals ze zijn. Talloze Nederlanders gaan niet of niet meer naar de kerk. Dat heb je als een feit te accepteren en tegelijkertijd kan het je in beweging zetten. Het hoeft namelijk niet zo te blijven. In de communicatie van het evangelie kunnen mensen veranderen. Verrassend vind ik de enorme variatie in pionierswerk; het voegt zich naar de context. Het is prachtig om God in al die verschillende situaties aan het werk te zien. Soms verloopt dat via trage, langdurige processen, soms in het tempo van een stroomversnelling, radicaal. Het werkt bemoedigend en stimulerend: God leeft.’

Henk: ‘Vaak denken mensen bij missionair pionierswerk dat God iets buitensporigs, iets uitzonderlijks van ons vraagt. Maar hoe langer ik bij dit werk betrokken ben, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat God de ‘gewone’ talenten van gemeenteleden wil inschakelen. Iemand die aanleg heeft voor creativiteit, of voor organisatie, voor gastvrijheid, voor vriendschap, etc. ze kunnen allemaal ingeschakeld worden. Vaak gaat het om ‘iets wat iemand toch al graag doet’, bijvoorbeeld, koken, muziek maken, knutselen, of iets dergelijks.’

Nelleke: ‘Dat hangt samen met de scheiding die mensen bewust of onbewust maken tussen ‘kerkse’ en ‘niet-kerkse’ zaken en taken. Dan heb je doordeweeks je gewone leven en op gezette tijden doe je ‘iets christelijks’, namelijk: missionair werk. Beter is het om het missionaire organisch te verbinden met het hele leven. Dan zijn de pioniersactiviteiten geen ‘eilandje’ in je agenda, maar helemaal verbonden met de rest van alles wat je doet.’

Veel ervaring

Henk en Nelleke hebben beiden veel ervaring opgebouwd in missionair werk. Henk werkte zelf voordat hij landelijk coördinator werd, 9 jaar als pionier bij Perron, missionair-diaconaal centrum in een nieuwbouwwijk in Zoetermeer. Nelleke werkte onder andere 7 jaar voor internationale christelijke studentenorganisatie IFES in Tsjechië.

Henk: ‘De IZB heeft een lange traditie van pionierswerk. Op grond van die ervaring ken je de ‘kinderziektes’, en weet je welke fouten je beter niet nog’s kunt maken :-).’

Nelleke: ‘En we hebben elk onze persoonlijke ervaring, de kennis van missionaire literatuur, ontwikkelingen in het werkveld. Als we voor vragen komen te staan, die specifieke kennis vereisen, kunnen we terugvallen op een breed netwerk in het land.’

Henk: ‘Dat geldt dan vooral voor de start. In de begeleidingsfase helpt een frisse blik van buitenaf. Pionieren kan eenzaam zijn, als je het gevoel hebt alleen maar moet ‘buffelen’, zonder enig resultaat te zien. Juist dan is het belangrijk om er te zijn, om mensen te bemoedigen.’

Nelleke: ‘Het bemoedigende van het evangelie is dat het nog zo doods kan zijn, of God kan er door zijn Geest leven in blazen. Dat heeft Hij vaker gedaan.’

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief