Zoek

Fonds Hulp Dichtbij

In onderstaande infographic kan je de highlights van afgelopen jaar lezen.

Neem bijvoorbeeld het verhaal wat ons uit Rotterdam-West bereikte, waar Nico van Splunter mede namens de IZB werkzaam is. Hij vertelt over een vrouw afkomstig uit Moldavië. Haar kinderen (13, 15 en 18 jaar) wonen daar, bij haar 70-jarige moeder; de oudste zoon is gehandicapt. Ze probeert hier in Nederland via werk in de kassen geld te verdienen om hen te onderhouden. Maar de crisis heeft roet in het eten gegooid. Ze verkoopt nu alleen nog wat straatkranten. Als er niets tussenkomt wordt ze binnenkort haar zolderkamertje uitgezet, omdat ze de huur niet langer kan betalen. ‘Ze vertrouwt haar situatie aan God toe, maar is eigenlijk aan het eind van wat ze kan dragen’, meldt een van de diakenen van Geloven in Spangen.

Zo zijn er helaas meer verhalen. De IZB wil hierin helpen. Daarom hebben we een noodfonds opgericht om juist in deze tijd mensen in nood nabij te zijn met missionair-diaconale hulp. Daar waar het nu het hardst nodig is.

We vragen uw voorbede en ondersteuning voor dit noodfonds.
Een bijdrage via onderstaand formulier of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Fonds Hulp Dichtbij’ stellen we zeer op prijs. Hartelijk dank!

Enkele initiatieven van noodhulp: