Zoek

Contributie 2024

Dit is uw persoonlijke betaalpagina. Hartelijk dank dat u het werk van de IZB financieel wilt steunen!
€ 

Mag het een onsje meer zijn? 

Een kerk die met sluiting wordt bedreigd, een ouderling die daar niet van kan slapen, pioniers die zich geroepen weten precies daar aan de slag te gaan, een echtpaar dat vanuit de randstad naar het noorden verhuist om zich voor deze gemeente in te zetten, de eerste doopdienst in veertien jaar…  

Pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen is een treffende illustratie van ons werk. Of beter: van Gods werk. Hij wil zijn boodschap van liefde en genade breed bekendmaken in heel ons land, en wij als IZB laten ons daar graag bij inschakelen. Een kleine greep: we bieden ondersteuning aan kerken in alle soorten en maten, begeleiden (startende) predikanten, proberen jongeren (weer) bij de kerk te betrekken en zijn diaconaal present in stadswijken waar de bestaanszekerheid onder druk staat. 

Wij weten ons bij dit alles gesteund door onze leden. Uw gebed is, evenals uw financiële hulp, onmisbaar. Onze contributie houden we bewust laag, op – minimaal – € 10,00 per jaar. Dit bedrag is de afgelopen jaren niet gestegen, terwijl de kosten uiteraard wel omhoog zijn gegaan.  

Daarom durven we u, in alle bescheidenheid maar ook met gepaste vrijmoedigheid, te vragen of het een onsje meer mag zijn. Wanneer u de mogelijkheid hebt uw ledenbijdrage naar boven bij te stellen, of dat nu naar 20, 50 of 15 euro is, stellen we dat zeer op prijs.