Zoek

Berichten per auteur

  1. Pionieren met 'ambtsdrager in opleiding'

   Lees meer over "Pionieren met 'ambtsdrager in opleiding'"
  2. Nieuwe medewerker social media: Wouter Muskee

   Ondernemerschap gevraagd

   Dabar in Rotterdam

  1. GZB, IZB en HGJB publiceren 95 stellingen

   Een stem, opeens, als uit het niets

   Lente in de herfst

  2. Online infosessies over pionieren; 'Goed luisteren naar je omgeving'

   Lees meer over "Online infosessies over pionieren; 'Goed luisteren naar je omgeving'"
  1. Online predikantendag over ‘Hoe verder na Focus?’

   Lees meer over "Online predikantendag over ‘Hoe verder na Focus?’"
  2. Blijf verbonden