Zoek

IZB-Focus krijgt nieuwe naam: IZB-Toerusting

IZB-Focus krijgt nieuwe naam: IZB-Toerusting
Gemeente-zijn in deze tijd, wat betekent dat?

IZB-Focus, het centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling, krijgt een nieuwe naam: IZB-Toerusting. De nieuwe naam doet recht aan de breedte van het aanbod aan dienstverlening voor kerken, vertelt interim-directeur Michaël Boon. 'Hoe ben je kerk in deze tijd en op deze plek? Bij die belangrijke vraag willen we gemeenten inspireren en helpen om concrete stappen te zetten.'

19 juni 2024

De IZB rust kerkelijke gemeenten toe in missionair gemeente-zijn. Vragen die daarbij aan bod komen, zijn: wat kun je betekenen voor je dorp of stad, wat is de roeping van deze plaatselijke kerk en op welke manier wordt het evangelie in het dagelijks leven gedeeld? De missionaire organisatie, die met name actief is binnen de Protestantse Kerk in Nederland, biedt hiervoor al jaren een gevarieerd programma van trainingen, toerustingstrajecten en begeleiding aan. De afdeling die zich richt op bestaande kerken heette tot nu toe IZB-Focus. Dit verandert nu in IZB-Toerusting. 'De nieuwe naam IZB-Toerusting geeft meer duidelijkheid en biedt ruimte om de komende jaren verder in te spelen op vragen die er leven', zegt Boon.

IZB_Toerusting_Logo_Temp_PNG

Missionaire initiatieven 
Een van de vruchtbare trainingen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld is het IZB-Focustraject, waarin een trajectbegeleider een halfjaar tot drie jaar met een plaatselijke gemeente optrekt. 'Het Focustraject inspireert tot nieuw missionair verlangen in kerken: het versterkt de band tussen gemeenteleden en helpt hen gericht te zijn op hun omgeving', legt Boon uit. Niet zelden komen daar concrete missionaire initiatieven uit voort, zoals maaltijden met een verhaal, koffieochtenden voor jonge ouders, het ontstaan van een pioniersplek of de ondersteuning van een missionair werker in binnen- of buitenland.

IZB Toerusting - sfeerbeeld training Hazerswoude-dorp

Twintigers 
Sommige kerken hebben echter behoefte aan kortdurende ondersteuning, en vragen juist om een missionaire verkenning van drie maanden, of hulp bij het vinden en concreet maken van een jaarthema. 'Geen twee kerken zijn hetzelfde', zegt Boon. De afgelopen jaren heeft het aanbod van de IZB-afdeling Focus zich dan ook verbreed. Te denken valt aan de cursus Twenties-four-seven voor twintigers en de training Diaconaal Present die samen met Stichting Present is ontwikkeld.  

De vragen van kerkelijke gemeenten zijn uiteenlopend, vertelt Boon. 'Met kerkenraden gaan we in gesprek over ‘geestelijk leidinggeven’. We geven input voor een nieuw beleidsplan op het gebied van missie. Of we zoeken samen met de kerkenraad van een sterk vergrijsde gemeente naar nieuwe wegen om kerk te zijn. De IZB heeft een breed netwerk van experts dat helpt zoeken naar antwoorden op deze uitdagende maar ook mooie vragen.'

Meer info: www.izb.nl/toerusting