Zoek

Wat betekent Pasen?

Wat betekent Pasen?

Pasen is voor velen een moment van samenzijn, eieren zoeken en genieten van de lente. Maar voor christenen over de hele wereld betekent Pasen veel meer. Het is het belangrijkste feest in het christendom. Maar wat vieren we nu precies met Pasen?

26 maart 2024

De betekenis van Pasen 

Pasen is het feest waarop we de opstanding van Jezus uit de dood herdenken. Jezus stond op uit de dood na drie dagen in een graf te hebben gelegen. Dit gebeurde na zijn kruisiging en dood op Goede Vrijdag. De opstanding wordt gezien als een overwinning op de dood en als het begin van een nieuw, onsterfelijk leven voor iedereen die gelooft. 

Welke dagen kennen we allemaal rond Pasen? 

Witte Donderdag: Jezus viert het laatste avondmaal met zijn apostelen en wordt verraden door Judas.    

Goede Vrijdag: Jezus wordt gekruisigd en sterft aan het kruis. 

Stille Zaterdag: Jezus' lichaam ligt in het graf en er heerst een diepe stilte.   

Eerste Paasdag: Jezus is opgestaan uit de dood! 

Tweede Paasdag: Jezus is opgestaan uit de dood! 

Hoe vieren we Pasen? 

De viering van Pasen verschilt per christelijke stroming. Protestantse en evangelische kerken hebben vaak een feestelijke dienst op paaszondagochtend. Katholieke en orthodoxe christenen houden daarnaast vaak een paaswake in de nacht voor paaszondag, een moment van gebed, meditatie en zang, wachtend op de opkomst van de zon - het symbool voor het nieuwe leven. 

Waarom is Pasen zo belangrijk? 

Voor christenen is de opstanding van Jezus niet alleen een historische gebeurtenis. Het is een teken van hoop en een belofte van nieuw leven. Door Zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen, waardoor de weg naar een eeuwig leven bij God openstaat. Dit nieuwe leven begint niet pas na de dood, maar hier en nu, door de werking van de Heilige Geest. 

De betekenis van de naam Pasen 

De naam 'Pasen' kan twee oorsprongen hebben. De eerste is het Latijnse woord 'passio', wat lijden betekent. De andere oorsprong is het Hebreeuwse woord 'pesach', wat passeren betekent. Dit verwijst naar het Joodse Pesachfeest, dat de bevrijding uit Egypte herdenkt. Beide betekenissen hebben een diepe connectie met het Paasfeest, waarin het lijden en de overwinning op de dood van Jezus centraal staan. 

Meer weten over het christelijke geloof? 

Download dan onze gratis IZB Connect app, waar we elke dag persoonlijke en laagdrempelige verhalen met je delen.