Zoek

De IZB laat Dabar niet los

De IZB laat Dabar niet los

Het afgelopen jaar speelde de IZB niet meer een centrale rol in de werving van vrijwilligers voor Dabar. Maar de IZB blijft wel degelijk betrokken bij het missionaire campingwerk. Hoe gaat het verder en hoe gaat de samenwerking tussen plaatselijke commissies en de IZB eruitzien?

28 februari 2024

Al meer dan vijftig jaar is de Dabartent een bekend begrip op Nederlandse campings. Henk Boerman, hoofd IZB-Impact, heeft zelf negen jaar Dabarwerk gedaan. En hij niet alleen. ‘Overal waar ik kom, in kerken en missionaire initiatieven, ontmoet ik mensen die in hun jeugd Dabarwerk hebben gedaan. Dabar is een heel belangrijke leerschool. Het is een manier waarop mensen roepingsbesef ontwikkelen. Die ervaring krijgt vaak een plek in hun latere leven.’

In 2022 heeft de IZB besloten dat de werving van vrijwilligers voortaan lokaal gebeurt. Van landelijke activiteiten zoals het Dabarweekend en Celebration is afscheid genomen. De aanleiding: teruglopende vrijwilligersaantallen en het ontbreken van geld voor een vaste medewerker op kantoor. ‘Die verandering kwam voor veel Dabarcommissies onverwacht en heeft hen geschokt’, zegt Boerman.

Dat beaamt Alita van Wijk, lid van de commissie die het campingwerk in Stavenisse organiseert. ‘De commissieleden doen dit werk met hart en ziel. Ik denk dat de IZB die betrokkenheid heeft onderschat.’ Zij begrijpt wel dat het Dabarwerk meer door lokale kerken gedragen moet worden. ‘Daar zijn wij in Stavenisse ook druk mee bezig. Maar dat is een langer proces, dat regel je niet in een paar maanden of een jaar.’ Heel waardevol is het volgens haar als oud-dabaristen hun verhalen delen in hun lokale kerk. Dat kan helpen bij de werving van vrijwilligers, bijvoorbeeld voor haar ‘eigen’ camping in Stavenisse.

Dabar zomer 2022-30

Overvallen
Boerman vindt het jammer dat de indruk is ontstaan dat Dabar helemaal stopt, want dat is niet zo. ‘Dabar stopt niet, maar gaat op een andere manier door. Er is de afgelopen zomer mooi werk verricht, en dat zal de komende jaren ook zo zijn.’ Hij wijst erop dat er in 2023, het jaar dat plaatselijke commissies voor het eerst verantwoordelijk waren, meer vrijwilligers waren dan in het jaar daarvoor. Boerman betreurt het dat veel commissies zich overvallen voelden doordat de IZB meer op afstand is komen te staan. ‘Het gevoel dat wij een vraagbaak zijn, dat waren veel commissies kwijt. Maar de IZB laat Dabar niet los. Het gaat alleen op een andere manier.’ Dabar valt nu onder de afdeling Impact, die veel ervaring heeft met missionair werk. ‘Van die ervaring gaan we gebruikmaken om de kwaliteit te verbeteren en lokale commissies te ondersteunen’, aldus Boerman.

Begeleiding
Boerman heeft afgelopen zomer afspraken gemaakt met de commissies over welke rol de IZB kan spelen. Hij benadrukt dat er nog steeds begeleiding mogelijk is, al is het dan wel in een andere vorm. ‘We vragen daarbij een vorm van solidariteit van commissies. Wij hebben afgesproken: jullie stellen je vragen en wij kiezen ervoor of we die digitaal beantwoorden, per telefoon of dat we dat ter plaatse doen’, legt hij uit. Dat betekent dat de IZB niet altijd overal bij kan zijn, maar er wel kan zijn waar dat nodig is.

Van Wijk is blij dat de IZB-Impact luistert naar wat commissies nodig hebben. ‘Het is prettig dat er af en toe telefonisch overlegd kan worden en dat iemand van Impact als het nodig is langs kan komen.’ Zij hoopt dat meer lokale kerken betrokken raken. ‘Veel werk wordt nu door vrijwilligers uit Dabarcommissies gedaan, maar die hebben wel steun en meer mankracht nodig uit lokale kerken.’

Kennis delen
De IZB blijft commissies helpen kennis te delen en gaat dit op een nieuwe manier aanpakken. ‘Wij stellen nog steeds materiaal beschikbaar’, zegt Boerman. ‘Er is een online platform ontwikkeld dat het makkelijk maakt om bijvoorbeeld bijbelstudiemateriaal te delen. Daarnaast organiseren we nog steeds toerusting voor teams, maar gebeurt dit nu online, op een vrijdagavond of zaterdagochtend.’ Hij hoopt dat commissies door het platform makkelijker contact met elkaar kunnen opnemen.

‘Ik hoop dat de IZB de communicatie tussen commissies goed gaat faciliteren’, zegt Van Wijk. ‘Dat digitale platform is een goed idee. Zo kun je bijvoorbeeld snel een powerpointpresentatie delen die je kunt gebruiken voor werving.’

Werving
De werving van deelnemers is een belangrijk onderwerp, met de zomer in zicht. ‘We zijn nog steeds heel hard op zoek naar mensen’, zegt Boerman. Vrijwilligers kunnen zich via de landelijke website inschrijven voor de Dabarzomer
van 2024. ‘Je kunt je direct voor een bepaalde camping aanmelden. De aanmelding gaat naar de plaatselijke commissie. Dit blijven we faciliteren’, zegt Boerman. De IZB zal ook door bijvoorbeeld sociale media en advertenties bekendheid blijven geven aan het ‘merk’ Dabar.

Van Wijk is blij dat de IZB een vraagbaak blijft. ‘Wij wilden bijvoorbeeld een informatieavond voor lokale kerken organiseren. Bij de IZB is wel bekend hoe dat op andere plekken is gegaan. Wat vertel je? Hoe richt je zo’n avond in? Het is fijn als je mensen achter de hand hebt met kennis van zaken.’ Ze benadrukt ook dat de IZB nodig is voor de mental support. ‘Het is belangrijk dat er wordt gezegd ‘blijf doorgaan’, zodat je bemoedigd wordt in het werk dat je doet als
kleine commissie.’

Levenservaring
Dabarwerk is voor tieners ongelofelijk inspirerend en vormend, zegt Van Wijk. ‘Ik heb zo veel lol gehad toen ik meedeed. In de Bijbelstudies deel je persoonlijke dingen. Even later doe je gek met elkaar. Dat schept een mooie band.’ Zij heeft God op de camping ook als heel nabij ervaren. ‘Toen wij met een klein team dachten over stoppen, kwam er onverwacht een jongen langs die al vaker Dabar had gedaan. Toen hij hoorde dat het niet goed ging, besloot hij om te blijven om ons te helpen. Dat was bijzonder om mee te maken.’

‘De mooiste vakanties van mijn leven’

‘Het waren de mooiste vakanties in mijn leven’, zegt Alita van Wijk, commissielid in Stavenisse, over haar Dabartijd als tiener. ‘Zelf verantwoordelijkheid dragen geeft zo veel zelfvertrouwen aan tieners. Je maakt als team zelf een programma. Wij bedachten allemaal gekke dingen, alles mocht en kon. Dat leerde mij ook improviseren, dat iets ook goed gaat als je het niet voorbereidt. En vanaf dag één voelde ik een klik: je hebt dezelfde missie. Heel bijzonder is dat.’

Boerman hoopt dat ook dit jaar weer veel vrijwilligers zich zullen aanmelden en dat kerkenraden de waarde van Dabar zullen blijven zien. ‘Ik denk dat het voor gemeenten wezenlijk is dat jongeren Dabar gaan doen. Omdat ze anders terugkomen. Deze jonge mensen doen belangrijke levenservaring op en ervaring met missionair werk. Die ervaring doe je niet zo makkelijk op in je eigen kerk. Je wordt even in de frontlinie geplaatst. Daarbij zie je hoe je zelf verschil kunt maken.’

Foto Alita van Wijk  DSC01405 - voorkeur

Wil je ook meedoen aan Dabar? Meld je dan aan via: www.izb.nl/dabar/inschrijven

Materialen voor Dabar
Benieuwd naar het digitale platform met inspiratie en materialen voor Dabar? Vanaf 1 maart is het platform hier te bekijken: www.dabar.izb.nl