Zoek

Ron van der Spoel wordt gevangenispredikant

Ron van der Spoel wordt gevangenispredikant

Ron van der Spoel gaat zich volledig op zijn werk als gevangenispredikant richten. Hierdoor eindigt zijn werk als pionier-predikant voor de IZB. De ‘ontmoetingswinkel’ die hij mede namens de IZB in Maastricht oprichtte, is overgedragen aan het Leger des Heils.

14 februari 2024

In 2018 verhuisde Ron van der Spoel naar Maastricht om kerken in het zuiden van Nederland te kunnen dienen. In de afgelopen periode was hij zowel actief voor de IZB als voor het Leger des Heils in Zuid-Limburg. Hij zette ontmoetingsplekken op en begeleidde pioniers van de IZB die in de regio werken. Vanwege de gezondheid van zijn ouders, die zorg nodig hebben, verhuist Van der Spoel in mei naar het midden van het land. Hij blijft als gevangenispredikant actief, maar is gestopt met zijn werk bij de IZB.

Van der Spoel is blij dat er in de afgelopen jaren een grote groep vrijwilligers rondom de ontmoetingswinkel in Maastricht is ontstaan, waardoor de winkel vrijwel elke middag open kan zijn. Er komen zo’n 25 bezoekers per dag. “De verkoop van tweedehands kleding trekt mensen over de drempel, en er staat een lange tafel in het midden, waar gratis koffie of thee wordt geschonken. Daar is alle ruimte voor gesprekken over God en geloof.” Via gesprekken in de ontmoetingswinkel vonden verschillende mensen hun weg naar een van de kerken in Maastricht. Van der Spoel zette via het Leger des Heils ook op andere plaatsen in Zuid-Limburg ontmoetingsplekken op.

Verkennende rol

“Ron heeft een verkennende rol gespeeld bij het pionieren in het zuiden, waar de IZB nog vrijwel geen ervaring mee had. Naast zijn werk als predikant heeft hij pioniers uit de regio met coaching ondersteund”, aldus Henk Boerman, hoofd IZB-Impact. In samenwerking met het Leger des Heils startte Van der Spoel een tweede ontmoetingswinkel in Maastricht, aan de andere kant van de Maas. In de coronatijd bleek het moeilijk om deze tweede winkel open te houden. Vrijwilligers die daarvoor werkten, zijn nu in de eerste winkel actief.

Het vertrek van Ron van der Spoel is een verlies voor de IZB in het zuiden van het land. “We hadden gehoopt dat er een nieuwe pioniersplek zou ontstaan waar wij blijvend bij betrokken zouden zijn. Maar het werk waar Ron bij betrokken was gaat gewoon door. Het bestaande pionierswerk binnen het Leger des Heils is geborgd en is overgedragen. De mogelijkheid van het starten van een tweede locatie is geadopteerd door de rooms-katholieke kerk”, zegt Boerman.