Zoek

Kees van Ekris nieuwe Theoloog des Vaderlands

Kees van Ekris nieuwe Theoloog des Vaderlands

Tijdens de Nacht van de Theologie in de Utrechtse Jacobikerk is Kees van Ekris, programmaleider bij IZB-Areopagus, uitgeroepen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Hij zal aankomend jaar de ambassadeur zijn van de theologie in Nederland. Kees van Ekris volgt hiermee VU-hoogleraar Katja Tolstaja op.

27 oktober 2023

Kees van Ekris (1972) is theoloog en podcastmaker. Hij werkt sinds 2019 fulltime bij de IZB, een missionaire organisatie in Amersfoort, waar hij een trainingscentrum voor predikanten leidt. Hij is nauw betrokken bij de veelbeluisterde podcasts Eerst Dit, Dit dus en Moderne Profeten, die de IZB samen met de EO ontwikkelde. Van 2002 tot 2006 was hij zendingspredikant in Indonesië. Daarna was hij een aantal jaren gemeentepredikant in Breukelen en Zeist. Sinds 2019 woont hij met zijn gezin in leefgemeenschap ‘de Wittenberg’ in Zeist.

IZB 231023 - Kees van Ekris - web-6De jury noemt Kees van Ekris ‘iemand die zijn hele loopbaan lang de dialoog zoekt met mensen binnen en buiten de kerk over wat hen ten diepste beweegt.’ Van Ekris ‘bestudeert en bewondert mensen die in hun eigen tijd anders durfden te denken, anders te handelen, vanuit andere idealen - om voorbij te komen aan racisme, om moedig te staan voor echte vrijheid, om een goede omgang te vinden met de techniek, of waar er ook maar een nieuw, profetisch geluid nodig is.’

Een rode draad in het werk van Van Ekris is aandacht voor profetische stemmen, zoals die van de Amerikaanse dominee Martin Luther King, de Franse filosoof Jacques Ellul en de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. In 2018 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over profetische prediking. Voor predikanten schreef hij in 2022 het veelgeprezen boek ‘Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten’.

Ervaringen van schoonheid, goedheid en waarheid. Daar wil Kees van Ekris het komende jaar als Theoloog des Vaderlands naar op zoek. Zijn project heeft als werktitel ‘theologie voor het oprapen’. Als een chroniqueur gaat hij verslag doen naar de rol van theologie en collega-theologen op uiteenlopende plekken. “Onze tijd is vol geweld, geschreeuw, gecancel, gepopulariseer. En paradoxaal genoeg, ook van apathie, verdriet en verstomming. Wat we nodig hebben is schoonheid en ervaringen van goedheid. Die zijn er, om ons heen, maar worden ze gezien? Ik ga zeer diverse plekken bezoeken, soms onstuimige plekken, soms vol sleetsheid en luimakende welvaart, daar zoek ik naar schoonheid.”

Download hier het projectplan ‘Theologie voor het oprapen’. Kees houdt op de website van de IZB een dagboek bij.
Contact opnemen met Kees over de benoeming of het projectplan kan via theoloogdesvaderlands@izb.nl.