Zoek

Ruimte voor God tijdens Focusdag 2023

Ruimte voor God tijdens Focusdag 2023
Inspirerende workshops, voordrachten en mooie ontmoetingen

Tijdens de Focusdag op zaterdag 7 oktober ontmoetten gemeenten elkaar in de Sionkerk in Houten. We vonden samen inspiratie en ruimte om te ontdekken hoe je gemeenten kon versterken van binnenuit. We gunden onszelf tijd en ruimte om te wachten op God. Want vaak staan we in actiemodus als het gaat om kerkwerk. Want er moet zoveel gebeuren! En toch boek je meer vooruitgang als je vooral ook tijd en ruimte maakt om te wachten op God. Want uiteindelijk is het Zijn werk...en heeft hier ruimte in onze gemeenten voor nodig. En toch kun je actief wachten; zoveel bleek uit het programma.

17 oktober 2023

Labels:

Mgr. James Lule uit Zuid-Soedan was onze speciale gast. Hij werd onlangs bevestigd als bisschop van het Anglicaanse bisdom in Kajokeji. Hij bezoekt momenteel Nederland en was ook bij ons. Mgr. James Lule's betoog over de kracht van gemeente zijn ademde standvastigheid en verbondenheid. Niet opgeven, ook al zit je nog in zulk zwaar weer. Hij vertelde over zijn land, waarin gelovigen verspreid zijn, scattered. Door politiek, door oorlog. En dan toch blijft het devies: vertrouw op de Heer uw God, en blijf standvastig. Geef niet op, ga door. Ga door. Ga door met je gemeente, verlies elkaar niet uit het oog. Bemoedigende woorden!

MgrJamesLuleMarleen

Ook konden aanwezigen deelnemen aan maar liefst vier verschillende workshops. De workshop over twintigers en dertigers in de kerk, verzorgd door Agnes van Haaften, ging dieper in op hoe je deze groep mensen kunt zien, leren kennen en betrekken. Zij staan midden in het leven en er wordt zoveel van hen verwacht vanuit de maatschappij. Hun gedrevenheid voor het opbouwen van hun maatschappelijke leven voert hen ook soms naar andere plekken. Plekken waar gelijkgestemden van hun leeftijd zijn, of naar plekken van studie, of bijvoorbeeld een gemeente op de plek waar hun nieuwe partner woont. Hoe ga je hier als gemeente mee om? Agnes inspireerde gemeenten en deelde handvatten.

InDeBanken

Een andere workshop ging over communiceren in en mét je gemeente. Vaak hebben we het kerkblad wel op orde: een redactie en bevlogen gemeenteleden werken hier aan mee. En ook weten we in december ook nog wel (nieuwe) mensen uit de buurt te verwelkomen tijdens de kerstnachtdienst en/of de kerstdienst. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat meer mensen in je gemeente zich betrokken voelen bij de communicatie onderling en naar de buitenwereld? En hoe kun je hen inspireren tot het zich committeren aan een taak hierin? En hoe kun je op een andere manier communicatie optuigen rond kerkelijke mijlpalen als bijvoorbeeld kerstavond. En dan op zo'n manier dat gemeenteleden zich in positieve zin geraakt en betrokken voelen, én dat buurtgenoten iets anders zien dan wat je normaliter misschien zou verwachten. Het vruchtbare zit al in je gemeente! Jojanneke van den Bosch verzorgde deze workshop en deelde hiertoe handvatten en een werkblad waarmee gemeenten zelf mee aan de slag kunnen.

AndreEnGasten

Voor deelnemers of aspirant-deelnemers aan het Focustraject werden twee workshops gefaciliteerd. Een was gespitst op het omgaan met interne weerstanden bij het starten en implementeren van het Focustraject. Verandering is nog lang niet altijd comfortabel. Veel mensen houden liever het vertrouwde in stand. Dat begrijpen we goed! Want wat je in al die generaties hebt opgebouwd doet ertoe, kdat verbindt. Toch is het ook goed om (nog) meer focus op Jezus te voelen in de gemeente, en hier ook vorm aan te geven richting elkaar en richting mensen van buitenaf. Daarom hielpen we deelnemers met praktische suggesties hoe om te gaan met deze weerstanden. De workshop 'Kennismaken met Focus' gaf een beeld van hoe IZB het Focustraject insteekt, en wat het traject kan betekenen voor gemeenten.

Alle deelnemers aan deze editie van de Focusdag ontvangen per e-mail de presentaties van de workshops. 

Tijdens de smakelijke lunch, verzorgd door een groep betrokken mensen in Houten, hadden we alle gelegenheid om na te praten en om elkaar nader te ontmoeten, en in gesprek te gaan over alles wat we gehoord, ontdekt en ervaren hadden. De vrijwillige bijdrage voor de lunch komt volledig ten goede aan een initiatief in de sloppenwijken van Kenia, waarbij microkredieten worden verstrekt aan moeders, en ook opvang en onderwijs wordt verzorgd voor hun kinderen. Een mooi doel!

GastenTafels

GastenEnMarleenAgnes

Wij kijken terug op een inspirerende, informatieve en vooral ook hartverwarmend gezellige ochtend. Voor ons smaakt dit zeker naar meer! We hopen dat dit ook voor u geldt. Hebt u nog vragen over de Focusdag, of wilt u iets met ons delen? Schroom niet, stuur een berichtje aan focus@izb.nl