Zoek

Gelovige burgers bespreken het wél

Gelovige burgers bespreken het wél
Een recensie door Jojanneke van den Bosch

Predikanten van de Amsterdamse Noorderkerk Johan Visser en Dick Wolters schreven samen het boek 'Gelovige burgers', een bundel Bijbelstudies over God en overheid. Het leidende thema hierin is: hoe kun je als christen omgaan met verschillende machten? In acht verschillende studies ligt de nadruk afwisselend op dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vrede stichten. Deze studies en thema's zijn waardevolle instrumenten die een Bijbelkring kunnen toerusten in gelovig burgerschap, en hier samen verdieping in vinden.

21 september 2023

Deze gezamenlijke verkenning in politiek en burgerschap is geen overbodige luxe; in de samenleving zien we een enorme polarisatie en die gaat onze gezinnen en kerken niet voorbij. Het kan ronduit spannend zijn om in gesprek te gaan over geloof en politiek. Het is niet voor niets is een vaak onuitgesproken regel op verjaardagen: we hebben het over alles behalve politiek, geloof (en wellicht bijvoorbeeld voetbal, afhankelijk van het feestgezelschap). Wan wat als je ontdekt dat je in je opvattingen lijnrecht tegenover elkaar staat? Hoe vang je dit op? Kleurt dit de communicatie, en misschien ook de relatie? En hoe zou je dit kunnen voorkomen?9789033803574_front En hoe bepaal je de randvoorwaarden waarbinnen een gesprek over dit soort ‘Enge Onderwerpen’ wél mogelijk is? En hoe bepaal je deze als volger van Jezus en als burger van het Koninkrijk van God? En wat heeft de Bijbel te zeggen over macht en gezag? Naast duiding van de aan de thema's verbonden Bijbelverzen word je als lezer in beweging gezet door diverse bespiegelende opdrachten. Ook zang, gebed en onderling inhoudelijk gesprek zijn vast onderdeel van de Bijbelstudies in deze bundel.

Het boek Gelovige burgers is uitgebracht bij uitgeverij Jongbloed Media (https://www.jongbloedmedia.nl/product/kringserie-gelovige-burgers/) als onderdeel van het IZB-Focustraject dat gemeenten toerust op het gebied van missionair gemeente-zijn. Het is ook los van het Focus-traject verkrijgbaar en kost €12,99.