Zoek

Oproep tot omkeer en een moderne profeet

Oproep tot omkeer en een moderne profeet
Studiekring voor theologen o.l.v. dr. Wim Dekker

Onlangs publiceerde Wim Dekker zijn nieuwe boek: Oproep tot omkeer. Over bekering en bestaansverheldering.

6 september 2023

In dit boek verdedigt hij de stelling, dat het in de prediking vaker over bekering zou moeten gaan. Hij bespreekt de ontwikkeling, die het begrip bekering doormaakte in de gereformeerde en piëtistische traditie. Hij gaat ook in op de relatie tussen bekering en psychologisch te duiden veranderingsprocessen, waarin mensen tot bestaansverheldering komen. Vervolgens gaat het over het ik-tijdperk en de omkeer waartoe de klimaatcrisis ons uitdaagt. Tenslotte voert hij een sterk pleidooi om juist ook in het missionaire werk het begrip bekering centraal te stellen, omdat het christelijk geloof in wezen een bekeringsreligie is.

Het boek wordt op twee locaties in studiekringen besproken in de maanden oktober-december. Aansluitend zijn er in januari en februari bijeenkomsten rond het onlangs vertaalde boek van de Franse christen-socioloog Jacques Ellul: Staan in de wereld van nu. In de podcast Moderne profeten en het gelijknamige boek vroeg Kees van Ekris al eerder aandacht voor deze bijna vergeten ziener, die het onderhavige boek in 1948 schreef met een bijna onwaarschijnlijk scherpe vooruitziende blik. Als afronding van deze studiemiddagen maken de deelnemers in maart een preek over de tekst: ‘Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’.

Locatie Nijkerk: Inschrijven en data.

Locatie Nieuwerkerk aan den IJssel: Inschrijven en data