Zoek

Het is volbracht

Het is volbracht
Een korte overdenking door ds. Sjaak van den Berg

Johannes heeft Jezus’ kruiswoord ‘Het is volbracht’ aan ons overgeleverd (Joh. 20:30). Een kostbaar woord, waar veel gelovigen troost uit hebben geput en dat nog steeds doen. In veel liederen komt het op een of andere manier terug. Johannes de Heer 25 bijvoorbeeld. ‘Daar juicht een toon’ verwoordt een belangrijk aspect, wanneer het zingt (vers 3): ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.’ Voldaan verwijst terug naar volbracht. In deze verwoording komen belangrijke elementen samen die te maken hebben met het sterven en de opstanding van Jezus: het gaat om het voldoen van de schuld en daarmee het verslaan van de macht van de dood. Of, het betalen van een losprijs waardoor de dood geen zeggenschap meer heeft over ons leven.

3 april 2023

Liederen die je vaak zingt, woorden die je vaak hoort, slijten. ‘Het is volbracht’ wordt tot een abstractie die moeilijk toegankelijk is. Die ervaring hoor je ook vaak, of herken je misschien wel. En dat helpt vervolgens niet om het evangelie weer te delen met anderen.

Toen Jezus zijn woorden sprak dacht Hij niet aan iets abstracts, maar aan het voltooien van zijn missie. Het werk dat de Vader hem gegeven had om te doen is volbracht (vgl Joh. 17:4). Daarover heeft Jezus kleurrijk en beeldend gesproken en ernaar verwezen in de wonderen die Hij deed. De dialogen, kleurrijke gelijkenissen, beeldende tekenen en directe getuigenissen verwijzen allemaal naar zijn opdracht op aarde en komen in het kruis tot een climax.

Wanneer we die gedachte als leeswijzer nemen, zie je bij het kruis een fontein van levend water omhoog spuiten, omdat Hij de bronnen daarvan heeft opgebroken. Of gaat het om wijn? Is het niet daarom dat Hij dorst heeft – na die klacht krijgt Hij zure wijn – zodat wij de beste wijn zouden krijgen? Het is volbracht, betekent ook dat er woonruimte is gemaakt bij de Vader. Hij zei toch dat Hij heenging om plaats te bereiden. Je hoort het Lam zeggen: ik heb de zonde van de wereld weggedragen. Er klinkt ook de stem van de goede herder in door die zijn leven geeft voor zijn schapen.

Zo kun je doorgaan. Elke dag een teken, een gelijkenis, een zin. Je raakt niet uitgedacht, -gebeden en -gezongen. Een goede stille week gewenst.

 

Sjaak van den Berg