Zoek

Areopagus Young

Areopagus Young

Areopagus Young is een nieuw initiatief van IZB-Areopagus. Uit onze contacten met predikanten in hun eerste gemeente én theologiestudenten in de laatste fase van hun opleiding is gebleken dat er behoefte bestaat aan een apart aanbod voor startende (jonge) prediakanten.

15 maart 2023

Een avond verhalen delen, ervaring lostrekken bij een paar routiniers, inspiratie opdoen bij elkaar, en samen bidden dat God ons helpt.

Centraal op deze eerste bijeenkomst staat de vraag: wat heb je als predikant anno 2023 nodig om je ambt goed te vervullen?

Sta je in je eerste gemeente of ben je in de laatste fase van je theologiestudie? Van harte welkom!

We eten samen en ontmoeten elkaar bij ‘ZUID’, een gezellige ontmoetingsplek op de hoek van de Van Campenstraat/Leusderweg in Amersfoort (www.zuidamersfoort.nl) Deelname is 25 euro p.p., de maaltijd en andere consumpties zijn daarbij inbegrepen.

  • 18.00u Inloop
  • 18.30u Maaltijd
  • 20.00u Vervolg programma
  • 21.30u Afsluiting

Meld je hier aan.