Zoek

Wat is de roeping van de IZB in de komende jaren?

Wat is de roeping van de IZB in de komende jaren?

Om de zoveel jaar maken we bij de IZB een pas op de plaats: waar liggen onze prioriteiten? Doen we waartoe we geroepen zijn? Moeten we de bakens verzetten? In onze snel veranderende context is de bezinning op deze vragen geen overbodige luxe. We nodigen u hartelijk uit om uw bijdrage te leveren aan die gezamenlijke zoektocht: bid, denk en help mee, om samen te ontdekken waar onze roeping ligt in de komende jaren.

20 oktober 2022

Tien jaar geleden raakten we er diep van overtuigd dat de missionaire roeping van de gemeente alleen vanuit Christus kan ontstaan en worden gedaan. Daarom zetten we vol in op discipelschap: Jezus leren volgen als kern van alles wat we doen. De keuze voor die focus heeft ons veel gebracht, we hebben veel geleerd en daar in allerlei publicaties en toerustingsvormen gedeeld wat we zelf in het leerproces hebben ontvangen. In het luisteren naar gemeenten hoorden we verlegenheid en verlangen wanneer we de opdracht om het evangelie te delen aan de orde stelden.

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd in Nederland en in de gemeenten. Daarom kijken en luisteren we grondig naar wat er nu speelt. Is het geestelijk klimaat in gemeenten nog steeds te typeren met de woorden verlegenheid en verlangen, of spelen er intussen andere gevoelens? Gelatenheid? Hoe staat het met het besef van urgentie om het evangelie te delen? Hebben we voldoende aansluiting met onze cultuur? Of richten we ons vooral op de toerusting van christelijke vormen uit verleden?

Kortom, waar ligt onze roeping in de komende tijd?

We nodigen u graag uit om mee te bidden, en om mee te denken over de missionaire roeping van de gemeente en de taak van de IZB.

De Algemene Vergadering is van op 3 november van 19.30 u tot 19.50 u met als enige agendapunt verkiezing van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Om 20.00 uur begint de bijeenkomst zoals hierboven beschreven. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Tijdens de avondvergadering bespreken we het concept-visiedocument, u kunt deze via directie@izb.nl aanvragen.