Zoek

IZB-Focus in gesprek over duurzaam leven met God

IZB-Focus in gesprek over duurzaam leven met God

Spreken over klimaat, duurzaamheid en groen kerk-zijn: is het een hype, of is het pure noodzaak? Is het te laat, of wordt het hoog tijd? De actualiteit laat zien dat het gesprek hierover nog lang niet afgerond is – ook niet in de kerk. Thema’s als schepping, gerechtigheid, matigheid en genieten van het goede zorgen ook binnen de kerk voor ongemak. Want waar ligt de grens? En wanneer is het genoeg? IZB-Focus draagt graag bij aan een open gesprek over de omgang met de schepping, en heeft daarom een nieuw gesprekskatern ontwikkeld onder de titel ‘Genoeg!’. 

24 augustus 2022

Het bewustzijn van de noodzaak om beter met de Schepping om te gaan is er bij veel mensen, maar we zien christenen en mensen die niet of anders geloven daar heel verschillend mee omgaan. De één door weer en wind op de fiets in haar tweedehands regenpak met een mand vol biologisch gekweekte groente, de ander maakt verre vliegreizen om de prachtige wereld te ontdekken. De één maakt zich boos om oneerlijke koffie in de kerk, de ander wil met het bespaarde geld een goed doel steunen. Waar sta je zelf? En vraag je je af wat God van je verlangt wanneer het om de zorg voor de aarde gaat? Als je hierover in gesprek wilt met medegelovigen, dan is het katern ‘Genoeg!’ een mooi hulpmiddel.

Het gesprekskatern bestaat uit materiaal voor vijf bijeenkomsten, waardoor je samen nadenkt over een Bijbels perspectief op duurzaamheid. Hoe verhoudt de opdracht van God om de aarde te bewerken en te bewaren zich tot ons geloof en onze levensstijl? En waar ligt de grens? Dit katern wil zulke gesprekken aanmoedigen of aanzwengelen om zo samen met God en elkaar een duurzaam pad te kiezen. Je kunt dit katern als een liturgie doorlopen: in de opbouw is de vertrouwde structuur van lofprijzing, schuldbelijdenis en genadeverkondiging, verkondiging, inzameling van gaven en heenzending en zegen te onderscheiden. Naast de Bijbelstudies en gespreksvragen bevat de bundel ook lees- en kijktips, praktijkervaringen en oefeningen om zelf kleine stapjes te zetten in een duurza(a)m(er) leven.

Ook buiten het gesprekskatern om besteedt de IZB aandacht aan christelijke omgang met schepping en klimaat. Zo staan er in de app 'IZB-Connect', die door de IZB zelf is ontwikkeld, wekelijks tips en ervaringen  onder het kopje 'groen doen'. Op die manier hoopt de IZB bij te dragen aan een open gesprek, in en rondom de zondagse kerkdiensten, in eigen tijd of op de doordeweekse Bijbelkring. Heb je interesse in het materiaal, of wil je meer weten? Zoek dan contact via focus@izb.nl of bestel het katern hier