Zoek

Op de pedalen voor het Goede Doel!

Op de pedalen voor het Goede Doel!
Langs missionaire projecten in o.a. Giessenburg en Rosmalen

De tiende Toer voor het Goede Doel staat in de steigers. Op zaterdag 11 juni dit jaar kunnen fietsers deze sportieve uitdaging aangaan, waarbij ze onderweg kennismaken met verschillende missionaire activiteiten van de IZB.

13 april 2022

De sponsortocht, waarbij geld wordt opgehaald voor het werk van de IZB, wordt traditiegetrouw georganiseerd door de ‘twee Jannen’: Jan Waanders, missionair werker namens de IZB in Groningen en Jan Holtslag, ‘dominee en wielrenner’, zoals hij zichzelf omschrijft. Hij is predikant van de Hervormde Gemeente Giessenburg en gastheer van deze tocht, want start en finish vinden plaats in dit fraaie dorp in de Alblasserwaard.

Zowel ‘gewone’ fietsers als wielrenners mogen hun krachten beproeven.

- Voor de ‘dikke banden’ en de E-bikes is er een tocht van 62 kilometer. De fietsers worden welkom geheten in gebouw De Rank in Giessenburg, waar iedereen wordt meegenomen in de planning van de dag. Vervolgens op de pedalen, naar Zwijndrecht. Daar wordt de lunch gebruikt in Het Badhuis, een missionaire pioniersplek die fungeert als huiskamer van de wijk. Pionier Gerben Bremmer, van huis uit bouwvakker, zal een rondleiding geven en vertellen over de contacten die hij in korte tijd heeft opgebouwd. Deelnemers aan deze variant hoeven niet per se getraind te zijn, al mogen ze na afloop wel tevreden constateren dat ze twee keer de brug over de Noord hebben bedwongen.

- De wielrenners kunnen kiezen uit een afstand van 110 of 150 kilometer, waarbij het verschil ‘m zit in een extra lus. Beide groepen zetten vanuit Giessenburg koers naar Rosmalen, waar ds. Wolter Stijf een inkijkje geeft in de pioniersplek CRUX. Hier bedrijft hij pastoraat onderweg, ‘midden in het leven, aan de keukentafel’. Vervolgens wordt de vestingstad Heusden aangedaan. Ds. Kees van Ekris, zelf trouwens ook een enthousiast racefietser en deelnemer van de toer dit jaar, zal hier vertellen over het werk dat hij doet onder predikanten. In Giessenburg vindt de gezamenlijke afsluiting plaats, inclusief een welverdiend bord pasta.

Hoe sportief deze Toer voor het Goede Doel ook is – het is géén wedstrijd. Er wordt gefietst op basis van ‘samen uit, samen thuis’. De sponsorgelden die worden opgehaald, waarbij geen minimaal bedrag per fietser geldt, zijn voor de missionaire projecten die onderweg worden aangedaan. Overigens is het bedrag dat aan het eind van de dag kan worden overgemaakt, niet het belangrijkste. De winst van de tocht zit ‘m zeker zoveel in de inspiratie die de deelnemers opdoen bij de diverse projecten die als pleisterplaats fungeren.

Informatie over inschrijven etc. is hier te vinden: http://toervoorhetgoededoel.nl/