Zoek

Wat er op het spel staat

Wat er op het spel staat
Preekvoorbereiding voor Goede Vrijdag en Pasen

‘De oorlog in de Oekraïne laat ons zien in welke decadente illusies wij leven’, schrijft krijgsmachtpredikant Teun de Ridder. Hij benadrukt ook hoe gevaarlijk het is in zulke illusies te geloven. Aan Teun is gevraagd om voor Company of preachers een reflectie te schrijven, over deze oorlog, over hoe hij dat als krijgsmachtpredikant beleeft en met de vraag of en hoe deze omstandigheden de prediking beïnvloeden, komende Goede Vrijdag en Paasmorgen.

6 april 2022

Als je zijn stuk leest voel je de hartstocht van een mens, een tijdgenoot en een collega, die het gevaar ziet, die de gemakzucht in onze samenleving aanvoelt, een bepaalde weekheid die soms ook doorwerkt in de kerk, ook in de prediking in de lijdenstijd: ‘De laatste jaren heb ik het gevoel dat er eigenlijk nog vrij weinig gepreekt wordt over wat er op Golgotha gebeurt. In de 40-dagentijd neemt men een lange aanloop om snel over Goede Vrijdag naar Pasen te springen. Terwijl het kruis een demasqué van de humaniteit is dat we hartelijk nodig hebben om niet naïef te worden over de wereld en onszelf’. Een stuk ter voorbereiding op je preken in de komende week, de week van de waarheid in het christelijk geloof. De waarheid over God en mens.

Download de preekvoorbereiding.