Zoek

Van Ekris: Verdiep je in wereld van atheïsten en agnosten

Van Ekris: Verdiep je in wereld van atheïsten en agnosten

De zoektocht naar zingeving en zelfverwezenlijking is voor Nederlanders een individuele zaak geworden, blijkt uit het SCP-rapport ‘Buiten kerk en moskee’. Agnosten en atheïsten zijn er bovendien niet erg in geïnteresseerd, constateren de onderzoekers.

24 maart 2022

Christenen doen er goed aan het rapport grondig te bestuderen, betoogt dr. Kees van Ekris, in een interview in het RD. ‘Zestig procent van de Nederlanders is atheïst of agnost. Dan moeten we toch veel meer investeren in het bijbrengen wat atheïsme is?’

Een (…) mogelijk gevolg van de toenemende secularisering en de individualisering is een grotere mentale belasting, stellen de onderzoekers. Zonder religieus framework moet het individu nu zelf betekenis geeft aan zijn leven (meaning in life). Hij krijgt het niet meer aangereikt vanuit een religie (meaning of life). Dit schept vrijheid, want niets is voorgegeven. Maar tegelijk legt het ook een zware verantwoordelijkheid op de schouders: namelijk zelf het leven zin te geven. De problemen die hiermee worden geassocieerd, zoals het toch al groeiend aantal burn-outs, zullen misschien (verder) toenemen, aldus de onderzoekers.

Lees het interview hier.

Het SCP-rapport is online beschikbaar.