Zoek

Verder in gesprek over de theologie achter Focus

Verder in gesprek over de theologie achter Focus

Na jaren van ontwikkeling kunnen we inmiddels zeggen dat het Focustraject 'staat'. IZB-Focus kent inmiddels een gevarieerd aanbod: Een kennismakingstraject, zeven blokken vol bijbelstudies, extra gesprekskaternen en dan ook nog allerlei trainingen en kindermaterialen. Al dat materiaal roept bij sommigen de vraag op: wat is nu de kern van jullie verhaal? En welke theologische basis ligt er onder jullie visie?

8 februari 2022

Het is een vraag die met name bij predikanten, maar ook onder ambtsdragers en gemeenteleden voorkomt. Wat zijn jullie belangrijkste theologische principes? En hoe verhoudt zich dat tot het gereformeerd belijden? Naar aanleiding van die vragen is er in de afgelopen twee jaar achter de schermen grondig nagedacht en geschreven over deze vragen. Niet omdat we daar nog nooit over nagedacht hadden, maar omdat we niets zwart op wit hadden. Gaandeweg is er een basistekst ontstaan, waar we binnen de IZB regelmatig over doorpraten. De vertrekpunten liggen bij het verlossingswerk van Jezus, de dagelijkse navolging en dat alles binnen de gemeenschap van de kerk. We merken al gauw dat aandacht voor het een soms ook betekent dat iets anders naar de achtergrond schuift, en dat we bij Focus ook geen hele dogmatiek willen schrijven.

Bovendien ben je nooit uitgepraat: sommige theologische uitspraken roepen weer nieuwe vragen op, of vragen verdere doordenking. En de theologische wereld staat niet stil. Toch hebben we een poging gedaan om de theologische basis onder onze vertrekpunten en materialen uit te leggen. Daarover gaan we graag in gesprek, om scherp te blijven en te zien wat meer of minder aandacht vraagt. Wil je zelf eens wat dieper ingaan op missionaire principes achter het Focustraject, of denk je dat jouw gemeente daarmee geholpen zou zijn? De Focustrajectbegeleider gaat er graag op in en denkt met je mee over een manier die past bij jullie gemeente.