Zoek

Eindelijk weer ontmoeting en uitwisseling op de Focus Inspiratiedag

Eindelijk weer ontmoeting en uitwisseling op de Focus Inspiratiedag

Het was alweer even geleden, een landelijke Focus ontmoetingsdag voor betrokken team- en gemeenteleden uit Focusgemeenten. Op zaterdag 9 oktober was het eindelijk weer zo ver, en de ontmoeting smaakte naar meer. 

14 oktober 2021

Circa 50 mensen uit allerlei verschillende gemeenten uit het land ontmoetten elkaar in de Adventkerk, om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen rondom het Focustraject. De oproep om even hardop te zeggen waar je vandaan komt, maakte de stemmen los. Het hele land bleek vertegenwoordigd, en zelfs uit Tsjechië was een delegatie aanwezig. Niet alleen qua afkomst was de groep deelnemers divers: hun gemeenten zijn allemaal in een verschillende fase van het Focustraject. De één gaat net kennismaken, een ander heeft het traject al afgerond en denkt: ‘hoe nu verder?’  

Leendert Wolters, die via de GZB is uitgezonden naar Tsjechië om daar te werken aan gemeenteopbouw, was te gast als spreker. In een Bijbelstudie rondom de profetie van Jesaja 43 ging hij in op het proces van vernieuwing in de kerk. We kunnen de secularisatie binnen het Christendom in Europa ervaren als een woestijn, zoals dat ook gold voor Israël in de ballingschap. Maar de weg door de woestijn is niet voor niets: het is een weg van transformatie, waarin God nieuwe waterwegen aanlegt, water uitstort op het dorstige land, waardoor het gaat ontkiemen. Het is niet alleen maar een woestijnreis, maar een weg van transformatie en geestelijke vernieuwing. Daarbij is het net als met de graankorrel: die moet afsterven voor er iets nieuws kan ontkiemen. En dan klinkt het in Jesaja: zie, ik maak iets nieuws, en het ontkiemt al! Deelnemers werden uitgedaagd om in beeld te brengen wat er in hun gemeente past bij het oude, wat achter ons ligt, en waar we niet meer naar terug kunnen, en wat er in hun gemeente past bij het nieuwe, het vernieuwende werk van God dat al ontkiemt.   

Na de bijbelstudie gingen de deelnemers in twee rondes met verschillende workshops aan de slag. Verschillende trajectbegeleiders en andere IZB’ers gingen in op aspecten van missionair kerk-zijn en kerkvernieuwing. In een workshop over toerustend pastoraat en diaconaat werden ervaringen uitgewisseld. Henk Boerman van IZB Impact nam deelnemers mee in een denkproces over missionair zijn op het dorp, en weer in een andere zaal werd besproken hoe je de bijbelstudiemethode van Focus ook ná het Focustraject kunt gebruiken. Ook het missionair toerusten van jongeren kwam ter sprake, en tot slot werd in een laatste zaal ontdekt hoe de manier van gemeentevernieuwing in de Tsjechische kerk overeenkomt met Focus. Zo was er voor elk wat wils, en bruiste het van nieuwe ideeën en uitwisseling van vragen en verhalen.   

Bij de sluiting werd gebeden en gezongen, in driestemmig canon, om elkaar zo de moed in te zingen op de weg achter Christus aan. Het was ontroerend, inspirerend en versterkend om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten. Ook onder de IZB-medewerkers ging een zucht van verlichting. Wat fijn, om weer ‘gewoon’ in de ontmoeting, toerusting en het gezamenlijke gebed de kerk te kunnen dienen. We zien uit naar de volgende keer.