Zoek

Marleen van der Louw gestart als trajectbegeleider bij IZB-Focus

Marleen van der Louw gestart als trajectbegeleider bij IZB-Focus

Nu er nieuwe gemeenten starten met het Focustraject, wordt ook het team van trajectbegeleiders bij IZB-Focus uitgebreid. Eén van de nieuwe ‘aanwinsten’ is Marleen van der Louw, die zich na jaren aan ervaring met zendingswerk over de hele wereld weer richt op de missie van de kerk in Nederland. 

30 september 2021

Marleen is opgegroeid in het noorden van Nederland, in een familie waar zending leefde. ‘We waren veel in gesprek over wat je geloof inhield, voor jezelf en voor je omgeving. Dat is bij mij altijd gebleven.’ Na een studie in klassieke talen ging Marleen er een jaar tussenuit. ‘Ik zag zoveel armoede in de wereld: daar wilde ik iets in betekenen.’ Wat volgde was een half jaar in De Herberg in Oosterbeek, en een half jaar onder vluchtelingen in Pakistan. Met name dat laatste jaar smaakte naar meer. Om zich beter voor te bereiden op lange-termijnzending deed ze daarom nog een opleiding tot docent Engels. 

Naast hun baan als klassieke talendocent raakten Marleen en haar man in gesprek met de GZB. Dat leidde tot een uitzending naar Kazachstan voor Bijbelvertaalwerk. Dat vertaalproject bleek erg complex, waarop de lokale directeur het project na drie jaar stopte en het paar eerder dan gepland naar Nederland terugkeerde. Daar werden ze opnieuw docent klassieke talen, maar het buitenland bleef trekken. Na gesprekken met Kerk in Actie kregen Marleen en haar man de kans om naar Israël/Palestina te gaan. Haar man werkte op een bijbelschool in Bethlehem en Marleen werd pastoraal werker onder Nederlanders in Jeruzalem. Toen haar man plotseling overleed, kon Marleen haar werkzaamheden nog anderhalf jaar voortzetten, waarna ze in 2019 met haar kinderen definitief terugkeerde naar Nederland. Daar begon ze aan een online studie theologie, die ze komend jaar hoopt af te ronden.   

Hoe belandde ze bij de IZB? ‘Vanwege mijn studie was ik helemaal nog niet op zoek naar een baan, maar een vriendin wees me op de vacature, en ik herkende mijzelf erin. Als je in Nederland met zending aan het werk wilt, dan ben je bij de IZB natuurlijk aan het juiste adres! Ik ben ook erg blij met het materiaal en de manier van werken, en mocht aan de slag!’ Marleen ziet dat Nederland wel op een heel andere manier bezig is met geloof dan hoe dat in andere landen gebeurt. ‘In Kazachstan en in het Midden Oosten wordt je leven veelal bepaald door de omstandigheden, door overheden, oorlogen en conflicten. Ook is er veel meer een sluimerend godsbesef aanwezig. Dat brengt een bepaalde gelatenheid onder mensen: wat er ook gebeurt, uiteindelijk trek je niet zelf aan de touwtjes. Die gelatenheid zie je niet in Nederland. Hier is alles maakbaar, je bepaalt je eigen leven. Dat geeft een andere mentaliteit, maar daardoor zijn mensen hier ook kwetsbaarder. Dat is de keerzijde van onze maakbaarheid: als iets niet lukt, wat doe je dan? Dat zie je ook in de kerk. Er zijn zorgen, mensen vragen zich af of de kerk nog toekomst heeft. Dan rijst bij mij de vraag: wat verwacht je nog van God? Mag Hij ook nu voor jou je toevlucht zijn?’ 

‘Als er iets is wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren, dan is dat om te bidden. Als je beseft dat Nederland een zendingsland is geworden, dan hoop ik dat we ook weer gaan bidden zoals dat in de zending gebeurt. Waarom doen we niet aan bidden en vasten, als we geloven dat de kerk leegloopt? Soms vinden mensen een radicale gebedsoproep een beetje ‘te’. Maar is het ‘te’, als je ziet hoe het eraan toe is met het geloof in God in Nederland? Geloven kan niet alleen bij kennis blijven. Het moet worden omgezet in geloofsdaden: in daden van gebed, maar ook op andere manieren. Ik hoop dat ik aan die beweging kan bijdragen.’

Marleen begint als trajectbegeleider in Giessenburg. ‘Als begeleider trek je aan veel touwtjes, probeer je mensen met elkaar te verbinden, en is het veel geregel. Tegelijk hoop ik dat ik bij kan dragen aan het gesprek over geloof en gebed. Ook is het een spannende uitdaging om dat te doen in gemeenten waar een grote groep mensen liever de handen uit de mouwen steekt dan praat over hun geloof. Het theologische gehalte van Focus is soms best groot: het is heel talig. Ik ben me daar van bewust en hoop dat ik de Focus-thema’s wat meer kan ‘vertalen’ richting de doeners. Die uitdaging ga ik graag aan.’

De foto van Marleen is gemaakt door R. Keus.