Zoek

Column Henriëtte Howarth-de Greef

Column Henriëtte Howarth-de Greef
Zorg voor de schepping is een missionaire taak

Jezus zei: zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest! Johannes 20: 21,22   

16 september 2021

Wat heeft het klimaatrapport van de Verenigde Naties (IPCC) de kerk te zeggen? Hoe reageren wij op ‘code rood voor de mensheid’? Natuurlijk - regeringen, bedrijven, wetenschappers, de hele mensheid moet de adviezen van dit rapport ter harte nemen om het tij te keren. Maar wat voor actie kan de kerk ondernemen?   

Christenen beseffen meer en meer dat Gods zendingsopdracht holistisch is. Als we God aanbidden in de kerkdienst en het evangelie verkondigen maar daarna zorgeloos met de schepping omgaan, zou Jezus ons waarschijnlijk hypocrieten noemen.  

In 1984 stelde de ‘Anglican Communion’, de wereldwijde Anglicaanse kerk, de 4 ‘marks of mission’ op. Vier kenmerken van zending: ‘tell, teach, tend, transform’. In 1990 werd daar een 5e kenmerk aan toegevoegd: ‘treasure’ met een nadruk op het waarderen van de schepping. Dit is altijd de Assepoester van zending geweest. Maar nu we in een klimaatcrisis zijn beland, komt het centraal te staan. Aandacht voor het klimaat is niet meer de hobby van eco-enthousiastelingen, maar hoort bij missionair kerk zijn. 

In Engeland is er geen kerkblad te vinden waar niet iets in staat over ‘zorg voor de schepping’. Kerken kunnen bijvoorbeeld het label ‘eco-church’ verwerven, als ze voldoende actie ondernemen. Dit is een initiatief van A Rocha International, een evangelicale organisatie die ook in Nederland actief is. Je kunt je afvragen waarom het nodig is om kerken te belonen voor hun eco-bewustzijn? Hoort het niet integraal bij het christen-zijn? Zoals het lichaam de tempel is van de Heilige Geest, is de aarde toch de plek waar Gods Geest schept, herschept en vernieuwt? Theologisch en bijbels is het goed te onderbouwen. God de Schepper van hemel en aarde vertrouwt de mensheid de zorg voor de aarde toe. In Christus is alles geschapen, alles in de hemel en op de aarde (Kolossenzen 1: 16).  Als Jezus ons vraagt onze naaste lief te hebben, staat dat niet los van de schepping. Mensen sterven op dit moment door klimaatverandering; aan de andere kant van de wereld.  Zorg voor de schepping is een vorm van naastenliefde. Wat een mooi kairos-moment voor kerken en leerlingen van Jezus om het goede nieuws voor de hele aarde te verkondigen, in woord en daad.  

Henriëtte Howarth-de Greef,  

theoloog en predikant in Bradford, Engeland