Zoek

'Het Anker' (Bolnes) van start

'Het Anker' (Bolnes) van start

Vrijdag 24 september vindt de feestelijke opening plaats van de kringloopwinkel ‘Het Anker van Bolnes’ onderdeel van de missionaire pioniersplek in het dorp. Buurtbewoners kunnen er binnenkort ook terecht voor een wijkdiner.

9 september 2021

In het najaar van 2020 verhuisden Peter en Mariette Huijser van Zwijndrecht naar Bolnes, een dorp bij Rotterdam. In Zwijndrecht hadden ze zeven jaar pionierswerk verricht in het Badhuis, een ‘huiskamer voor de wijk’ in een volksbuurt achter de Oude Kerk. Die ervaring komt hen goed van pas nu Peter wijkpastor is geworden van de Boezemkerk in Bolnes. Naast deze parttime functie in de relatief kleine geloofsgemeenschap, verkenden Peter en Mariette als kwartiermakers de mogelijkheden om met het evangelie present te zijn in de samenleving. Ze legden contact met maatschappelijke organisaties en spraken professionals in het dorp. Uit die gesprekken bleek dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Al snel ontstond het plan voor een gezellige kringloopwinkel, ook als trekpleister voor andere activiteiten.

Nieuw elan
Ze vonden onderdak in het centraal wijkvoorzieningencentrum. Peter: ‘Het grote voordeel daarvan is dat het gebouw sowieso veel aanloop heeft. Bovendien ligt het in de onmiddellijke nabijheid van een protestants-christelijke en een openbare basisschool. De ruimte is niet heel groot, pakweg 100 vierkante meter, dus het assortiment van de kringloopwinkel zal niet al te groot zijn. Vooral kleding, kinderspeelgoed, curiosa, cd’s, lp’s. Vanaf begin oktober willen we ook wekelijks een wijkdiner gaan serveren. Mariette: ‘Je merkt dat de initiatieven ook nieuw elan losmaken in de wijkgemeente. Er wordt weer wat gebouwd. Een paar 80-plussers meldden zich spontaan als vrijwilligers om te helpen bij de maaltijd.’

Hoop
‘We hopen dat er op termijn een goede relatie zal ontstaan tussen het pionierswerk en de kerkelijke gemeente’, zegt Peter. Van lieverlee introduceert hij samen met betrokken gemeenteleden nieuwe initiatieven in de gemeente. Een kindermoment in de dienst, een bijbelstudiegroep, belijdeniscatechisatie, een Alphacursus, etc.
Vanaf hun appartement op de zesde verdieping ligt de hele wijk letterlijk aan hun voeten. ‘Dáár komt “Het Anker van Bolnes”’, wijst hij, twee straten verderop. Het anker is een verwijzing naar de scheepswerven langs de dijk, waar veel inwoners uit het dorp ooit werkten. En het is een symbool van hoop.’
www.ankervanbolnes.nl

Tekst: Koos van Noppen