Zoek

Verder met Focus in het nieuwe seizoen: zeven tips

Verder met Focus in het nieuwe seizoen: zeven tips

De zomer is achter de rug en, hoewel we hopen op een goede nazomer, pakken we ook in de kerk de draad van ‘het winterwerk’ weer op. Je was met je gemeente begonnen met Focus – misschien alweer een tijdje terug. Het viel niet mee, in tijden van corona, maatregelen en lockdowns. Nu er meer mogelijk is en je beter weet waar we aan toe zijn, wil je in dit nieuwe seizoen weer een frisse herstart maken met het traject. Maar hoe? 

26 augustus 2021

De meeste Focusgemeenten gaan inderdaad verder waar ze (ongeveer) gebleven waren. Maar voor een goede (her)start van het Focustraject is het wel nodig dat niet alleen het Focusteam, maar ook de gemeente weer verder wil. Hoe je dat voor elkaar krijgt? We kunnen niet toveren, maar we delen hier zeven tips uit verschillende gemeenten, die een goed begin van dit nieuwe seizoen kunnen ondersteunen. 

  1. Zorg voor een ontspannen sfeer rondom het Focustraject. We komen geregeld een bepaalde ‘Focus-moeheid’ tegen, die ervoor zorgt dat het Focustraject een ‘moetje’ wordt. Dat komt niet ten goede aan het traject. Zorg voor een ontspannen seizoensopening, die gericht is op ontmoeting en het aanwakkeren van verlangen naar God en gemeente-zijn. Dring Focus niet op bij mensen, maar nodig ze uit om het weer rustig op te pakken.  
  2. Ga er niet vanuit dat iedereen nog weet wat Focus was en hoe het werkte. Tijdens de corona-crisis hadden mensen andere dingen aan hun hoofd, en zijn er misschien zelfs wel nieuwe mensen bij jullie gemeente aangesloten. Begin daarom, ook in de communicatie, bij het begin: wat is Focus ook alweer, bij welk verlangen in de gemeente sluit het aan? Wat hopen we dat het losmaakt in de gemeente, en hoe kunnen mensen meedoen? Neem mensen weer even mee vanaf het begin. 
  3. Blik even terug op wat het jullie tot nu toe heeft gebracht. Praat de gemeente bij over de fase van het traject waar jullie in zitten, welke blokken achter jullie liggen en hoe de komende tijd daarop aansluit. Zo weten mensen weer waar in het traject ze instappen en wat eraan voorafgegaan is. Je kunt bijvoorbeeld ook eerst een ‘opfrisdienst’ houden, die aansluit bij eerdere thema’s, voor je weer meteen een nieuw blok introduceert. 
  4. Ga in gesprek met kringleiders. Hoe hebben ze de afgelopen maanden ervaren? Is de kring of de jeugdgroep nog intact? Wat hebben ze nodig om weer te kunnen starten? Zijn er nieuwe gemeenteleden die op een kring willen? Als kringen zich zorgen maken over overgeslagen thema’s of half-afgewerkte blokken, probeer dan te benadrukken dat Focus niet staat of valt bij één thema. Het gaat om een bezinning die ruimte en tijd nodig heeft, en wordt ondersteund door het gespreksmateriaal zonder dat het daarvan afhankelijk is. Ook hierin is het belangrijk dat een groep ontspannen weer begint, op basis van kennismaking en ontmoeting. Alleen dan komt het materiaal echt tot z’n recht!
  5. Denk na over alternatieve werkvormen. Het variëren van vormen helpt om de breedte van de gemeente te betrekken in het Focustraject, en kan een thema soms op een heel andere manier dichtbij brengen. Denk aan wandelingen, gespreksvormen, buitenlucht of koffie-dates, waarbij gemeenteleden elkaar op een nieuwe manier ontmoeten of op een andere manier in gesprek gaan! Ook klusjes in het kerkgebouw of in de wijk kunnen hieraan bijdragen.  
  6. Deel verhalen. Vraag gemeenteleden om in een nieuwsbrief, kerkbode of whatsapp-bericht te delen wat Jezus volgen in hun dagelijks leven betekent. Wat vraagt het van ze, hoe ziet het eruit? Zijn er zegeningen, uitdagingen, dank- of gebedspunten? Hoe kan de gemeente om hen heen staan? Zorg op deze manier voor een cultuur waarin gesprek mogelijk is over de betekenis van het dagelijkse volgen van Jezus. 
  7. Wees reëel. Bouw het seizoen rustig op, verwacht niet dat iedereen na anderhalf jaar meteen zijn weg weer vindt in het winterwerk. Neem de tijd, ga in gesprek en ga in gebed!