Zoek

Zoek jij mee naar jonge gelovigen met veerkracht?

Zoek jij mee naar jonge gelovigen met veerkracht?

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze hun jongeren kunnen vasthouden. De kerkverlating onder de leeftijdscategorie van 18-29 jaar is groot. Dat gaat ook de meer orthodoxe PKN gemeenten niet voorbij. In december 2020 hebben we vanuit de afdeling IZB Dabar, samen met de HGJB een aantal online rondetafelgesprekken met jongeren (16 t/m 25 jaar) uit onze achterban gevoerd. Het leverde prachtige gesprekken op. 

29 maart 2021

Ondanks dat jongeren elkaar niet kenden, deelden ze openhartig hun geloofszekerheid en twijfels. Op de vraag: ‘Waar wil je je geloofsgroei halen’, werd met name de essentiële rol van de plaatselijke gemeente genoemd. De plaatselijke gemeente is de plek waar jongeren gevoed willen worden en waar ze willen groeien in geloof, hoop en liefde. Christelijke evenementen zijn leuk, maar resulteren regelmatig in een een flinke dip als jongeren weer terugkomen in hun eigen kerkelijke gemeente. ‘Uiteindelijk moet het dáár gebeuren’, geven de jongeren aan. 

In 2020 schreef dr. Ronella Sonnenberg een artikel over Jonge mensen die gaan, en die blijven om inzicht te geven in de motieven van jongeren om de kerk te verlaten of juist te blijven. In dit artikel spreekt zij over ‘resilient disciples’: veerkrachtige discipelen. Wat hen karakteriseert? Sonneveld beschrijft (vanaf pag. 36) dat deze jongeren (1) willen dat anderen zien dat Jezus in hun leven zichtbaar wordt in woord en daad. Ze (2) benadrukken dat aanbidding een levensstijl is en niet alleen een bepaald moment. Deze veerkrachtige gelovigen (3) willen God eren met hun gaven en talenten en (4) beschouwen de Bijbel als het Woord van God dat waarheid bevat over de wereld. Volgens hen (5) is Jezus Christus gestorven en opgestaan om zonde en dood te overwinnen. (6) De kerk heeft voor hen grote waarde.

In veel kerken zien we dat kinderen en jongeren tot 18 jaar volop worden gevormd en toegerust in clubwerk en catechese. Maar hoe zit het met de jongeren/jongvolwassenen vanaf 18 jaar? Vallen ze in een gat nadat ze belijdenis hebben gedaan, of als ze daar nog niet aan toe zijn? Geeft de gemeente hun de ruimte om God te eren met hun gaven en talenten? De IZB denkt graag mee met gemeenten die meer in deze leeftijdscategorie wil investeren, en samen met hen wil groeien in het volgen van Jezus. 

De afdeling Dabar binnen de IZB zendt elk jaar honderden jongeren (18 t/m 25 jr.) uit om animatiewerk met een Missie te doen op de camping en in de stad. Op een ontspannen manier delen ze het geloof en hebben een hoop lol met elkaar en de campinggasten. Jongeren geven terug dat ze hierdoor groeien in geloof. Bij Dabar is dus het missionair zijn verbonden met persoonlijke geloofsgroei van jongeren.  Kijk hier wat jongeren hierover vertellen. Maar we hopen dat het niet blijft bij een mooie week op de camping. Jongeren worden gestimuleerd om dat wat ze bij Dabar hebben ontvangen en geleerd weer terug te geven aan hun plaatselijke gemeente. We vragen gemeenten om ruimte te geven aan Dabar jongeren om hun verhalen te delen en van hen te leren. Zo leert ook de rest van de gemeente van de ervaringen van deze jongeren, en krijgen zij de ruimte om binnen hun eigen gemeente verder te groeien. Jongvolwassenen worden zo veerkrachtige discipelen die volop deel uitmaken van de gemeente en wel tegen een stootje kunnen. 

Voor komende zomer zoeken we nog jongeren op diverse campings. Ben jij enthousiast over dabar, maar val je niet meer in de leeftijdscategorie? Denk dan eens na of er in jouw gemeente jongeren zijn voor wie Dabar een mooie uitdaging is. Voor meer info en aanmelding zie IZB-Dabar.