Zoek

Dick Wolters wordt pionier-predikant bij ‘Huis voor de ziel’,

Dick Wolters wordt pionier-predikant bij ‘Huis voor de ziel’,

Dick Wolters (41), predikant van de Hervormde gemeente in Vollenhove, gaat met ingang van 1 juni aan de slag als pionier-predikant bij ‘Huis voor de ziel’, het missionaire project van de Noorderkerk in Amsterdam. Hij wordt daar de opvolger van Paul Visser, die vorig jaar vertrok naar Rotterdam. Overigens blijft hij parttime werkzaam als missionair-trajectbegeleider van IZB-Focus.

29 maart 2021

Met ‘Huis voor de ziel’ richt de Noorderkerk zich al enkele jaren met succes op jonge doelgroepen en de buurt, de Jordaan. Een van de spraakmakende activiteiten in de tijd voor corona was ‘God op de gracht’: verdiepende gesprekken met o.a. jonge filosofen. Dick wil dit werk graag voortzetten en uitbreiden.

Dick: ‘Bij IZB-Focus hebben we het vaak over het onderscheid tussen de verspreide en de samengeroepen gemeente, de scattered en gathered church. Idealiter weerspiegelen de kerkelijke activiteiten iets van de manier waarop de gemeenteleden in hun dagelijks leven Jezus volgen – en omgekeerd. Een missionaire kerk is een oefenplek voor de missionaire levensstijl van door de week. Je ziet dat daar in veel gemeenten nog winst is te boeken. In de Noorderkerk zijn de randvoorwaarden aanwezig om beide vormen van gemeente-zijn goed op elkaar aan te laten sluiten. Het kerkgebouw wordt gezien als ‘huiskamer voor de Jordaan’ en de kerkleden zijn de “levende stenen” van de gemeente.’

Hij ziet zeker kansen voor de kerk in het centrum van Amsterdam en heeft veel zin in zijn nieuwe taak: “Ik ben onder de indruk geraakt van alles wat er al gedaan wordt en van het verlangen dat ik bij velen heb geproefd. God is bezig. Hij gaat vooraan. En wij mogen in zijn voetspoor meewerken binnen zijn Koninkrijk. In dat geloof en in het vertrouwen op Gods Geest ben ik van harte bereid om me in te zetten binnen deze beweging.” Plannen zijn er genoeg. ‘Ik kan me voorstellen dat er een ‘mixed economy of church’ ontstaat, met open maaltijden, met bijbelklassen, maar ook met inbreng van allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties. Zo krijgt de vereniging ‘Tot heil des volks’ ruimte voor werk onder prostituées; er komt een expositie over Van Gogh en Rembrandt. Via dergelijke initiatieven is er altijd aanloop in de ‘huiskamer’. Er is al een kapel waar passanten zich in stilte kunnen terugtrekken. Ik krijg een vaste werkplek in de kerk, zodat ik makkelijk aanspreekbaar ben en voeling hou met wat er allemaal speelt.’ Hij probeert zijn werk voor ‘Amsterdam’ en IZB-Focus te concentreren in 4 dagen, zodat hij 1 dag per week tijd houdt voor zijn promotiestudie. 
Dick gaat in de Noorderkerk samenwerken met predikant Johan Visser, die naast het gemeentewerk ook betrokken blijft verschillende activiteiten van Huis voor de Ziel. 

Zondag 6 juni vindt de bevestiging plaats; in de zomer verhuist Dick met zijn gezin vanuit Vollenhove, waar hij 9 jaar heeft gewoond en gewerkt, naar de regio Amsterdam.