Zoek

Virtuele gebedswandeling brengt nood in beeld

Virtuele gebedswandeling brengt nood in beeld

Wat is de nood in onze stad, en wat kunnen we daar als gemeente in betekenen? Die vraag leidde in Herentals (België) tot een bijzonder initiatief. Kevin Buch, voorzitter van het Focusteam: ‘Het thema van de volgende Focusdienst was om de dagelijkse nood van mensen om je heen te zien. Toen vroegen we ons af: Wat zien we voor nood in de stad? Weten we wat er speelt, en kunnen we daar als gemeente voor bidden? 

18 december 2020

Ze kwamen met het idee om een gebedswandeling te organiseren. Loop eens door de stad, kijk om je heen. Welke nood zie je? Maar vanwege de stricte corona-maatregelen was dat niet mogelijk. Toen hebben we het digitaal gedaan tijdens een kerkdienst. We hebben via google maps virtueel door de stad gelopen, en op sommige plekken hielden we even stil. Op die plekken speelden we een filmpje af die we van tevoren hadden opgenomen. In die filmpjes kwamen mensen aan het woord die op die plek werken en wonen. Zij vertelden dat over de moeiten en vragen die daar speelden, en droegen gebedspunten aan. Die gebedspunten namen we mee in onze voorbeden.’

Het was een hele organisatie, maar veel mensen wilden meewerken. 'Via gemeenteleden konden we contact leggen met scholen, sociale instellingen, het ziekenhuis en de burgemeester. We vroegen in de straat van het kerkgebouw wat er speelde bij mensen. Toen bleek er veel eenzaamheid te zijn. Mensen met winterdepressies, buren zonder werk, horeca die gesloten moet blijven. Veel mensen wilden meedoen. Eén van de gemeenteleden is verpleegster, en durfde aan de directie van het ziekenhuis te vragen waar we voor konden bidden. Ze mocht filmen op de intensive care, en een arts noemde gebedspunten. Via de predikant kwamen we in contact met de burgemeester, die ook betrokken is bij de voedselbank. De burgemeester wilde graag meewerken en nam een filmpje op bij het stadhuis, waarin ze vertelde dat er gebed nodig was voor bepaalde wijken en specifieke sociale problematiek die daar speelt. De school deed liever niet mee, maar één van de leraren mocht wel op eigen titel filmen in het gebouw. Ook dat kwam in onze virtuele gebedswandeling aan de orde.' 

Na de dienst, waarin de ‘wandeling’ plaatsvond, was er een online gebedsmoment via Zoom. Kevin: ‘We hebben toen gebeden, maar ook gemeenteleden uitgedaagd om zelf zo’n wandeling in hun straat te doen en zich af te vragen wat daar zou spelen. Iedereen maakt in deze crisistijd wel eens een rondje, buiten. Breng dan de nood die je ziet meteen in gebed. Dat is een mooie gebedsoefening. Het helpt je om op een andere manier naar de stad te kijken en je gebeden heel concreet te maken. We bidden vaak dat Christus zich bekend maakt, maar wat bedoel je daarmee? Dat mensen Christus nodig hebben is universeel, maar ze hebben ook directe fysieke noden. Ook díe mogen in de kerk aan de orde komen. De opdracht tot naastenliefde en de zendingsopdracht gaan hand in hand, die kun je niet loskoppelen. ‘Heb uw naaste lief’ en ‘maak discipelen’ moeten verbonden blijven. Het gaat daarin om wisselwerking en evenwicht. Daarin stuit je wel eens op kritiek, omdat mensen bang zijn dat je hen wilt bekeren. Maar als je de ander dient vanuit je eigen identiteit in Christus wek je ook nieuwsgierigheid op zonder meteen het evangelie te verkondigen. Dat merkten we ook nu: we wilden alleen maar bidden. Daar zijn mensen dan ook wel weer dankbaar voor!'

‘Sowieso merken we, ook in het Focustraject, dat alles begint bij gebed. Het delen van je geloof moet echt daaruit voortkomen. Als God in gebed je hart breekt, dan kan dat overgaan in concrete stappen. Maar het begint altijd bij gebed. Als je daar niet start, is de basis niet goed gelegd.’ 

Ook een gebedswandeling doen? Je kunt zelfstandig of in tweetallen heel eenvoudig meedoen. Loop je standaard route of een rondje door het dorp of de stad, en kijk om je heen. Bid voor mensen achter de huisdeuren, in zorginstellingen, voor die man met zijn hondje of die vrouw achter haar rollator. Als je dit voorbeeld uit Herentals met je gemeente wilt volgen, vraagt dat wat meer organisatie. Je kunt voor de visualisatie van de wandeling gebruik maken van Google Maps, Google Street View of www.tripgeo.com.