Zoek

‘Verbinding’ is kernwoord in nieuwe app IZB-Connec†

‘Verbinding’ is kernwoord in nieuwe app IZB-Connec†

Vandaag – zaterdag 28 november- gaat IZB-Connect online. De nieuwe gratis app biedt columns, artikelen en vlogs. Verbinding is een kernwoord:  de app wil gebruikers helpen om dagelijks in verbinding te blijven met Jezus Christus, om ook anderen met Hem in contact te kunnen brengen.

28 november 2020

‘Smartphones hebben een prominente plek in ons dagelijks leven en we benutten ze graag voor onze missie’, zegt IZB-directeur Sjaak van den Berg. Er is maanden achter de schermen gewerkt aan het concept van het nieuwe medium. De app is ontwikkeld door de getalenteerde ontwerpers van Donkey Mobile,  het team onder leiding van Henrik Wienen; ze maken ook de professionele Church App.

De gratis app IZB-Connect kent een aantal vaste rubrieken. Dagelijks wordt nieuwe content geplaatst. Zo plaatst ds. Ron van der Spoel in de rubriek ‘De Binnenkamer’ korte vlogs over gebed; de podcast ‘Woord voor de werkweek’ krijgt wekelijks een vaste plaats op de app. Onder de naam #Zokanhet biedt de app ervaringsverhalen en tips van mensen die weg van de navolging van Jezus gaan. Achter  #Firstlove vindt de gebruiker een prikkelende column en op zaterdag doet de redactie in de rubriek ‘Gezien?’ een greep uit het media-aanbod van de voorbije week.

Een paar keer per maand publiceert de app nieuws uit missionaire pioniersplekken van de IZB, ter inspiratie en bemoediging. Van den Berg: ‘De term Connect verwijst naar de verbinding met Jezus Christus en de onderlinge verbondenheid. Je kunt reageren op wat je ziet, leest en hoort en je kunt de informatie delen in je netwerk.’

De introductie van de app betekent een nieuwe fase in de communicatie van de IZB met ‘volgers’, leden en betrokkenen. De gebruikelijke communicatiekanalen – nieuwsbrieven, het ledenblad Tijding, mailings – gaan op de schop. Tijding verandert met ingang van het nieuwe jaar zowel van vorm als inhoud. Bij alle wijzigingen blijft de doelstelling van de IZB gelijk, benadrukt Sjaak van den Berg: ‘We willen gemeenteleden helpen op de weg van de navolging van Christus en hen ook stimuleren om anderen te laten delen in de rijkdom van het evangelie.’

De app wordt zaterdag 28 november gelanceerd, aan de vooravond van de Adventsperiode. In de periode tot aan Kerst biedt de app dagelijks een korte tekst, die voortborduurt op de bijdrage die Eerst Dit op werkdagen uitzendt. In de weekends volgt het rooster de teksten die bij het preekvoorbereidingsproject van IZB-Areopagus centraal staan.

De app IZB-Connect is gratis te downloaden via Google Play en de App Store.