Zoek

GZB, IZB en HGJB publiceren 95 stellingen

GZB, IZB en HGJB publiceren 95 stellingen

Waarom zijn we kerk? Wat missen we nu we maar beperkt kunnen samenkomen? Vragen die steeds dieper doordringen nu de tweede coronagolf over ons heen spoelt. De GZB, IZB en HGJB vroegen hun achterban om te reageren op de vraag: Waarom zijn we kerk? Aan de hand van de reacties publiceren de drie organisaties tijdens Hervormingsdag 95 stellingen op www.daaromzijnwekerk.nl.

30 oktober 2020

De stellingen lenen zich om het gesprek aan te gaan: Als dit is wat we verlangen van kerkzijn, waarom ervaar ik het anders? Of: Dank God, dat we dit inderdaad zo mogen ervaren.

De coronacrisis brengt dat wat er al onder de oppervlakte speelde aan tanende meelevendheid, of diep verlangen naar meer aan het licht. Zowel in Nederland als in het buitenland merken we, naast verlegenheid en gewenning, ook een verlangen bij gemeenten om nieuwe wegen te vinden, om kerk te zijn op een manier die past bij de huidige situatie. Met de campagne #daaromzijnwekerk willen de drie organisaties (HGJB, IZB en GZB) over dit belangrijke onderwerp het gesprek in de gemeenten op gang brengen. Het is het verlangen van de organisaties dat jongeren en ouderen de weg naar elkaars hart zullen vinden, de hoop vasthouden en samen ontdekken wat de kern van kerk-zijn is.

Er zijn diverse materialen ontwikkeld, die zowel online als in kleine groepen gebruikt kunnen worden. Er is een preekschets over Efeze 1 met daarbij ideeën om tijdens de (online) dienst verbinding te maken met kinderen en jongeren. Ook is er video- en gespreksmateriaal gemaakt over vragen die nu extra actueel zijn, zoals: Hoe houden we het vuur brandend? Hoe houden we jongeren betrokken en hebben we aandacht voor hen? Bij dit alles laten de organisatie zich inspireren door voorbeelden vanuit de wereldkerk.

De 95 stellingen én de materialen zijn te vinden op www.daaromzijnwekerk.nl.

daaromzijnwekerk_logo_PNG.png