Zoek

Online infosessies over pionieren; 'Goed luisteren naar je omgeving'

Online infosessies over pionieren; 'Goed luisteren naar je omgeving'

Misschien heb je het gevoel dat er in jouw wijk potentie is voor meer missionaire contacten. Of je zou graag een pioniersplek willen starten maar je twijfelt over het draagvlak in de gemeente. Op de online informatiebijeenkomst op 23 november gaat de IZB hierover in gesprek met belangstellenden en ervaringsdeskundigen.

27 oktober 2020

Martijn de Jong, pastor van Geloven in Spangen, zal vertellen over pionieren in Rotterdam en Henk Boerman, coördinator IZB Impact en begeleider van pioniersplekken, gaat in op de achtergronden van het pionierswerk.

Het zijn in heel kerkelijk Nederland uitdagende tijden, en het pionierswerk vormt daarop geen uitzondering. Boerman: ‘Lopende projecten in de lucht houden, dat lukt nog wel. Maar als er nog niet veel is, wordt het heel lastig.’ Het is zeker niet alleen kommer en kwel, integendeel. ‘Je ziet dat er in deze crisis veel creativiteit loskomt op plekken die wat langer bestaan. Misschien zelfs wel meer dan in bestaande kerken. Zeker als het gaat om concrete hulpverlening in de wijk. 
Sommige projecten gaan helemaal los, zoals in de Rotterdamse wijk Spangen. Heel begrijpelijk, er is daar meer dan genoeg te doen op het diaconale vlak. Maar dat is niet het hele verhaal. Je wilt intussen natuurlijk ook weten wat er gebeurt op het gebied van de geloofsgemeenschap.’

Draagvlak
De online informatiesessies vervangen de fysieke verkendagen zoals die vòòr corona gehouden werden op verschillende plekken in het land. Ze werden bezocht door geïnteresseerden die wilden weten wat er komt kijken bij zo’n proces van pionieren. Ideeën werden uitgewisseld, en wel eens afgeschoten (‘er kwamen ook heel kritische mensen’). Kerkenraden en missionaire commissies kwamen hun licht opsteken, maar ook individuele gemeenteleden. ‘Als iemand een concreet idee heeft voor een pioniersproject, kunnen wij helpen bij het vinden van draagvlak. Dat lukt dan soms, maar soms ook niet.’

Vertragen
Verlangen is een kernwoord als het om pionieren gaat. En een ander cruciaal begrip is luisteren. Henk: ‘Goed luisteren naar je omgeving. De nood van een dorp op de Biblebelt is heel anders dan die in een stad in Limburg. Al luisterend ontdek je wat er nodig is.’

Een pioniersplek in gang zetten is een zaak van lange adem. Henk Boerman: ‘Samen met mijn collega Nelleke Kruijmer was ik in 2018 bij een verkendag in de Achterhoek: Daar hadden we een gesprek met een missionair ouderling die een plan had. Dat is nu, twee jaar later, een concreet project geworden.’  Het hoeft natuurlijk ook niet op stel en sprong. Liever niet zelfs. ‘De meeste mensen willen gelijk aan de slag, maar wat de startbegeleiders eigenlijk doen is: vertragen.’ Dat betekent in een enkel geval dat mensen afhaken, omdat pionieren niet blijkt te stroken met wat zij zelf in gedachten hadden.

Hardop denken
De bijeenkomst op 23 november is gesplitst in een middaggedeelte voor predikanten en kerkelijk werkers en een avondsessie voor kerkenraadsleden en gemeenteleden. Het is voor predikanten en kerkelijk werkers prettig om onder elkaar te zijn, hardop kunnen denken en dingen kunnen zeggen als ‘ik vermoed dat onze gemeente hier niet aan toe is.’ En andersom kunnen gemeenteleden zich ook wat vrijer voelen om hun missionaire ideeën te ventileren zonder dat de dominees meeluisteren.

Deelname is gratis. Meld je aan op de website van de protestantsekerk