Zoek

Blijf verbonden

Blijf verbonden

In de veertig-dagen tijd bad ik met ‘Thy Kingdom Come’ voor mijn buurman. We komen elkaar weinig tegen. Maar juist in die tijd schakelde een vriend mijn hulp in bij een politieke zaak en bleek mijn buurman de projectleider ervan te zijn. Al vlug stond ik bij hem in zijn kantoor. Dat werd even geen getuigend gesprek, maar een stevig gesprek waar openheid en integriteit gevraagd werd. Dit benadrukt voor mij het belang van gebed voor anderen – je weet nooit waar je ze ontmoet.

27 oktober 2020

Toen ik als tiener tot geloof in Jezus kwam, kreeg ik ook het verlangen om van Hem te getuigen. Al snel raakte ik betrokken bij evangelisatie activiteiten in mijn directe omgeving. Zo waren we actief op braderieën en bezochten we later met een zang- en gespreksgroep een penitentiaire inrichting. Dit verlangen om te delen heeft alles te maken met mijn overtuiging dat ieder mens allen door Jezus vrede en redding ontvangt.

Hoe geef ik dat verlangen in mijn dagelijkse werk gestalte? Als godsdienstdocent getuig ik van Jezus door zo goed mogelijk mijn werk te doen: vanuit de Bijbel uitleggen en verhelderen wat de relevantie van geloof is en hoe God tot je spreekt. Daarnaast geef ik ruimte voor persoonlijke vragen (en die hebben ze zeker!), maar spreek ik ook leerlingen aan op hun relatie met God. Ik krijg veel vertrouwen van ze en bid tegelijkertijd ook voor ze.

De vraag hoe je getuige bent, wordt beantwoord in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Als Jezus zegt: ‘Wie in mij blijft, draagt veel vrucht’, bedoelt hij dat als we verbonden zijn met Hem, Hij voor de vruchten zorgt. Vruchten zijn voor de ander om te plukken – een appelboom eet immers z’n eigen appels niet. Een gebed wat mij vaak te binnen komt, is een bekend liedje: “Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. En gebruik mij waar u wilt dat ik u dienen zal.”

Ook buiten mijn werk is het mogelijk om gesprekken aan te gaan. In mijn auto liggen altijd wat exemplaren van ‘Waarom Jezus’ en bij contacten via Marktplaats geef ik dit mee. Vaak blijkt dit een verrassende opening voor een gesprek. Biedt koffie aan als mensen bij je langkomen en spreek even door, als de gelegenheid zich voordoet. Wees dus creatief. Ooit sprak ik een arts aan die een overduidelijk christelijke naam droeg, maar niets wist van de bijzonder betekenis van haar naam. In vijf minuten kun je dan toch even iets dieper doorsteken. En wat jouw manier van getuigen ook is, blijf verbonden met Jezus en bid voor de mensen die jij ontmoet!

Jan van Luik