Zoek

‘Er wordt voor ons gezorgd’

‘Er wordt voor ons gezorgd’

‘Er wordt voor ons gezorgd.’ Die conclusie trok directeur ds. Sjaak van den Berg tijdens de Algemene Ledenvergadering, donderdag 8 oktober 2020 in Nijkerk. ‘We zijn verwonderd.’

13 oktober 2020

Die verwondering geldt onder meer de financiële situatie van de organisatie. Ook de Raad van Toezicht bestempelde 2019 als een financieel gezegend jaar. Het spaarpotje is inmiddels minder gevuld, maar dat heeft alles te maken met een grote eenmalige uitgave: afgelopen jaar heeft de IZB het karakteristieke pand aan de Breestraat aangekocht.

De opbrengsten uit algemene collecten slonken weliswaar – een trend die al een aantal jaren gaande is en waar veel organisaties mee kampen – maar de (particuliere) giften uit eigen fondswerving zitten juist in de lift. Sjaak van den Berg: ‘Mensen geven liever voor specifieke projecten.’ Bijvoorbeeld aan de bijbelpodcast ‘Eerst Dit’, die elke werkdag te beluisteren is. Hiervoor kwam het afgelopen jaar € 128.000 binnen. Het succesvolle concept zal naar alle waarschijnlijkheid worden gecontinueerd. ‘Vergeet niet dat het voor de sprekers een zware opgave is’, aldus Sjaak van den Berg. ‘Er worden vijf afleveringen tegelijk opgenomen, je zit als het ware in een snelkookpan. Dat vraagt ook om onze voorbede.’

Andere werkelijkheid
Kijkend naar de (financiële) gang van zaken in 2019 heb je het gevoel dat je in een andere werkelijkheid zit, merkt de IZB-directeur op, uiteraard verwijzend naar de coronacrisis en alle effecten daarvan. Daarom spiegelde hij de ontwikkelingen van 2019 ook aan die van het huidige jaar. Veel werktakken geven reden tot vreugde.

Focus is flink gegroeid; ruim 10.000 gemeenteleden zijn op een of andere manier in aanraking gekomen met deze vorm van missionaire toerusting. Inmiddels is er een gemeente in België aangehaakt en in samenwerking met de GZB zijn ook protestantse kerken in Frankrijk bij het concept betrokken geraakt. Focus moet het hebben van kringen en ontmoetingen op kleine schaal en heeft in 2020 dus een klap gekregen. Een uitdaging voor het net benoemde hoofd van Focus, André Walhout. Wat betreft Impact: ook daar is de zegen bepaald niet uitgebleven. Een paar veelzeggende getallen: 24 mensen deden in 2019 belijdenis (‘vaak christelijk opgevoed maar gaandeweg het spoor kwijtgeraakt’), 59 kinderen en volwassenen werden gedoopt. De coronacrisis hakt er flink in: ‘Bij kleine kwetsbare geloofsgemeenschappen raak je soms mensen kwijt. En het is lastig om iets nieuws te starten als er nog niets is.’
Dabar heeft zich dapper staande weten te houden. De aanloop naar het campingwerk was dit jaar zwaar, maar ondanks corona konden veel teams worden gevormd en vielen er vanaf de campings mooie verhalen te noteren. De jongeren die normaal gesproken gezamenlijk terugblikken om het ‘Dabargevoel’ vast te houden, konden dat dit jaar niet doen – Dabar Celebration werd geannuleerd. ‘Een stukje zorg.’
Areopagus draait op volle toeren, zeker nu ds. Kees van Ekris een fulltime aanstelling heeft. Belangrijk wapenfeit in 2019 was het Preekfestival, met 500 bezoekers. Onnodig te zeggen dat corona veel druk legt op predikanten.  ‘Het is voor hen een worsteling om het gemeenteleven gaande te houden.’

Verdere organisatorische mededelingen: ds. Johan Visser uit Amsterdam (Noorderkerk) is benoemd als kernlid van de Raad van Toezicht; hij vervult daarmee de vacature die was ontstaan door het vertrek van ds. Marco Batenburg.