Zoek

Hoe Gods Geest in Beekbergen beweegt

Hoe Gods Geest in Beekbergen beweegt

Toen duidelijk werd dat de kerkdiensten voorlopig zonder gemeenteleden gehouden moesten worden, stonden veel kerken voor de vraag hoe verder. Zo ook in de Hervormde Gemeente Beekbergen, waar Adriaan Theunisse predikant is.

24 september 2020

‘We hadden net die zomer ervoor, na een lang beleidstraject, geïnvesteerd in een beamer en kerkTV om de liturgie te ondersteunen. Ik nam me voor om die zo optimaal mogelijk te gebruiken.’ Sowieso had Theunisse weinig tijd nodig om te schakelen. ‘Natuurlijk kost het tijd om de knop om te zetten. Maar op zo’n moment gaan er bij mij ook allerlei radertjes draaien. Ik heb me wel vrijer gevoeld tijdens de crisis, juist omdat alles overhoop ligt. Dan zijn er ineens ook mogelijkheden. Niet dat alles zomaar moet kunnen, maar er ontstaat wel creativiteit, en daar word ik zelf ook meer door geprikkeld. En mensen staan meer open voor andere vormen, als de oude niet meer goed mogelijk zijn.’

Interactieve diensten
In Beekbergen betekende dit dat de diensten interactiever werden gemaakt. Theunisse: ‘Ik werd geïnspireerd door het Focusmateriaal, en de insteek dat we de verbinding tussen geloven en het dagelijks leven steeds willen leggen. Daardoor ben ik het dagelijks leven van gemeenteleden wat meer in beeld gaan brengen. Bij het thema over de aanraking van Jezus hebben we bijvoorbeeld een langdurig zieke gevraagd wat dat gedeelte voor die persoon betekende. Dat hebben we in een zoom-gesprek opgenomen en uitgezonden tijdens de dienst. Op moederdag had ik een gesprekje met een moeder, over welke uitdagingen zij in haar moederschap ervaart, als christen, maar ook in corona-tijd. Ook dat kreeg een plek in de dienst. Het zijn op zich geen nieuwe vragen, maar ze kwamen in de kerk niet altijd aan de orde. Via het Focustraject krijgt dat wel meer accent, en op deze manier kwamen ze letterlijk in beeld.'

Ook in de Paas- en Pinksterdiensten werden gemeenteleden digitaal betrokken. ‘Normaal hebben we met Pasen een gezinsdienst, waar allerlei generaties aan bijdragen. Nu deden we dat ook, maar met vooraf opgenomen filmpjes die tijdens de dienst werden afgespeeld. Normaal nodig je mensen uit naar voren, nu doe je het zo. Je merkt dat mensen dat fijn vonden, zeker in de beginmaanden. Je mist het gewoon om elkaar te zien’. Met Pinksteren was er aandacht voor de wereldkerk. ‘Ik legde contact met Thomas en Cobi Roest in Thailand, met wie we door het GZB-deelgenotenprogramma verbonden zijn. Ook dat gesprek werd in de dienst gebruikt om de wereldkerk in beeld te brengen.’ Voor de avonddiensten werd gezocht naar een manier om het lerende karakter vast te houden. Dat resulteerde in een serie avonden over het boek Openbaring, waarin schriftlezing en verkondiging werden verweven. ‘Ik ging er gewoon lezend doorheen, en om de paar verzen lichtte ik dan het een en ander toe. Belangrijk, ook om in de crisistijd dit apocalyptische boek serieus te nemen zonder ermee aan de haal te gaan.’

Het nieuwe seizoen
Aan creativiteit dus geen gebrek in Beekbergen. Ook voor het nieuwe seizoen wordt er door het Focusteam gezocht naar mogelijkheden. Er mogen inmiddels weer wat mensen naar de kerk, maar lang niet iedereen past elke zondag in het gebouw onder de huidige regelgeving. Op startzondag werd er een filmpje opgenomen voor het kindermoment, en in de avonddienst werden foto’s van het zomerseizoen getoond. De gemeente had meegedaan met de opdracht uit Focus blok 2, om zomerfoto’s te delen die laten zien hoe je God tijdens je vakantie ervaart. Die werden in de liturgie opgenomen. ‘We zongen psalm 19 bij een natuurfoto, en zo kreeg iedere foto een plek. Dat heeft kracht. Niet alleen het plaatje, maar ook het verhaal erachter. Je mag even bij mensen in het hart kijken. Dat wordt gewaardeerd.’

Voor het komende blok 3, met het thema ‘Jezus in jouw leven’, worden ook mogelijkheden gezien. ‘We willen in een aantal avonddiensten de vragen van This Time Tomorrow centraal stellen. Vooraf spreek ik met een gemeentelid over het dagelijks leven. Wat is je wekelijkse context? Waar liggen je uitdagingen als christen? Waar kunnen we voor bidden, en wat kunnen we als gemeente voor jou betekenen? Die input neem ik dan mee in de dienst, en die persoon speelt daarin ook een rol. En na de dienst doen we een nabespreking met gemeenteleden die zich in die context herkennen. Ik hoop op die manier opnieuw de verbinding te leggen met het dagelijks leven van gemeenteleden. Op zich zijn dat geen nieuwe elementen, want dat deden we al wel langer, maar Focus helpt me wel om daar meer prioriteit aan te geven.

Op zoek naar inspiratie
Waar haal je zulke inspiratie vandaan? Theunisse: ‘Ik ben echt niet zo’n ideeënbus, maar in gebed sta ik open voor mogelijkheden en bid ik dat God mijn creativiteit wil gebruiken. De vanzelfsprekendheid is er in Beekbergen inmiddels wel af - ook voor de crisis al. Dat maakt dat je meer afhankelijk ben van Gods leiding, en ook meer open staat voor nieuwe vormen. Een andere invulling van zo’n dienst wordt dan uit nood geboren, maar levert óók veel op! Ik merk dat we als orthodoxe gemeenten in een tijdperk zitten van transitie. Het is heel belangrijk om dan niet alleen te kijken naar verlies, maar ook te vertrouwen dat Gods Geest ons leidt. Geloof is niet dat je bang bent voor wat er allemaal weg zou kunnen vallen. We geloven in een levende Heer, die ook nu Zijn weg met ons gaat. De Geest stuwt ons voort, en op die beweging moeten we ook komend seizoen mee.’

Nienke de Ronde