Zoek

Creatief met kringwerk

Creatief met kringwerk

Nadat eerder kerkdiensten moesten worden stilgelegd en nu het nog altijd voor veel gemeenten moeilijk is om met z’n allen samen te komen, is het ook voor kringen ingewikkeld geworden om elkaar te ontmoeten. Het gestelde maximum van zes gasten in een woonkamer is snel bereikt. Hoe ga je hier als gemeente, kerkenraad en kringleider hiermee om?

24 september 2020

Ds. Dick Wolters, predikant in Vollenhove, noemt een aantal aanpassingen die het mogelijk maken om niet alleen door te gaan met kringen, maar deze juist ook te intensiveren. Voor de gemeente in Vollenhove werd dit nog extra belangrijk vanwege haar deelname aan het Focustraject van de IZB. Voor eigen persoonlijke bezinning zijn kringen van wezenlijk belang en daarmee is het goed om na te denken over alternatieve vormen van ontmoeting.

Dick noemt drie manieren waarop het Focusteam die onderlinge ontmoeting probeert te stimuleren. In de eerste plaats worden de kerkelijke gebouwen ter beschikking gesteld, waardoor het vaak toch mogelijk is als hele kring bij elkaar te komen.

Splitsen
Als tweede scenario worden kringen gestimuleerd om na te denken over het splitsen van de eigen kring in twee of drie kleinere groepen. Daarbij heeft het de voorkeur om een kring op te delen in drie kleine groepjes die op hun beurt ook weer nieuwe mensen uitnodigen, simpelweg omdat daar dan weer ruimte voor is ontstaan. Daarnaast is er in Vollenhove een kring die zich heeft verdeeld in tweetallen. In duo’s wordt er gewandeld en gepraat over de onderwerpen die anders tijdens een kringgesprek waren besproken. Na afloop is er een online ontmoeting via Zoom, waar het besprokene wordt gedeeld.

Aanvulling
Een derde route die in Vollenhove wordt gevolgd zet in op meer plenaire ontmoetingen, zowel fysiek als online. Voor ieder inhoudelijk Focusgesprek wordt nu een bijeenkomst georganiseerd in het kerkgebouw. Tijdens die avond kunnen de deelnemers niet alleen gezamenlijk maar ook in tweetallen met elkaar in gesprek. Een variant daarop is een online livestream via Youtube: Dick bespreekt een Bijbelgedeelte en de deelnemers kunnen via de chat of telefonisch reageren. Deze online variant trekt mensen aan die niet zo snel naar een kringbijeenkomst gaan. Daarmee vormt het een waardevolle aanvulling op de andere ontmoetingsmomenten.

Nieuwe groei
Terugkijkend ontdek je dat er juist in deze tijd van coronamaatregelen veel meer mogelijk is dan je op het eerste gezicht zou denken. Dick zegt daarover: ‘Onze tijd nodigt uit om in kleinere groepen samen te komen. Dit verdiept het persoonlijke gesprek en biedt zo ruimte voor bewustwording en nieuwe groei. Juist in een tijd die vragen oproept over de houdbaarheid van veel vormen van gemeentezijn is dit een bijzondere ervaring.’

Wout Koelewijn