Zoek

'De verbinding tussen de kerkdienst en de kring is zó belangrijk'

'De verbinding tussen de kerkdienst en de kring is zó belangrijk'

‘Juist wanneer je doordeweeks verspreid als gemeente leeft, is er het besef: de gemeente van Christus staat om mij heen. Dat vind ik echt de kracht van Focus.’ Dat zegt ds. Dick Wolters, predikant en trajectbegeleider van IZB-Focus.

22 juni 2020

‘Het mooie van het Focustraject vind ik dat thema’s gemeentebreed behandeld worden’, zegt Dick Wolters. Hij is predikant van de hervormde gemeente Vollenhove en begeleidt daarnaast het Focustraject in drie gemeenten: Almkerk, Steenwijk en zijn eigen gemeente in Vollenhove. ‘Er is een verbinding tussen de dienst op zondag en de kringen in de gemeente. Onderwerpen die in de kerkdienst naar voren komen, worden ook op kringen besproken. In een dienst kun je dingen aanstippen, maar niet zo concreet dat je het handen en voeten kunt geven. Dat gebeurt vervolgens op de kringen. De kringen helpen om het goede nieuws wat op zondag gebracht is, concreet te maken. Een kring helpt bovenal door accountability op gang te brengen: je wordt deelgenoot van elkaars leerproces en kunt elkaar bevragen en bemoedigen. Dat is heel samenbindend en dat hoor ik ook terug van gemeenteleden. Mensen sturen elkaar een bemoedigend lied via de app of een kaartje. Juist wanneer je doordeweeks verspreid als gemeente leeft, is er het besef: de gemeente van Christus staat om mij heen. Dat vind ik echt de kracht van Focus. Doordat de thema’s gemeentebreed behandeld worden, ontstaat er ook verbinding tussen de verschillende generaties. Ik weet van grootouders die in gesprek gaan met hun kleinkinderen over thema’s die bij Focus aan de orde komen. Er zijn ook gemeentes die zelf dat gesprek faciliteren, door grootouders op catechese uit te nodigen.’

Meer eenheid
‘Ik vind het geweldig om trajectbegeleider te zijn. Het is mooi om met een gemeente op te trekken en te zien dat er een veranderingsproces wordt ingezet. Er ontstaat meer eenheid in het gemeentewerk en je merkt dat mensen zich dingen eigen maken. Een mooi voorbeeld zijn de koffiefilmpjes die in een gemeente gemaakt worden. Mensen filmen het koffiemoment na de dienst bij hen thuis en vertellen hoe ze deze tijd ervaren. Na de dienst worden deze koffiemomenten getoond. Niet alleen de verbinding van de kerkdienst met de kring wordt zo gerealiseerd, maar ook andersom. Die filmpjes van de koffiemomenten, dat is iets waar ik geen rol in gespeeld heb, en dat vind ik heerlijk. Dat je merkt dat het proces overgenomen wordt. Ik geloof echt in deze manier van werken.’

Verbinding
In coronatijd is het risico groot dat gemeenteleden toeschouwers worden in plaats van participanten, zegt Dick. ‘Je kijkt thuis naar de dienst en kunt zo wegzappen als je wilt. Er is veel minder fysieke binding met de kerk. In beweging komen is daarom nu nog belangrijker geworden. Ik denk dat Focus daar veel in kan betekenen, zeker nu het weer mogelijk is om in kleine groepen bij elkaar te komen. Online kringen is best intensief en je mist de interactie die je hebt als je fysiek bij elkaar bent. Tegelijkertijd zie ik juist nu ook veel mooie initiatieven ontstaan. Ik weet van een kring waar ze in tweetallen wandelen en ondertussen een Focusbijbelstudie bespreken. Aan het eind van de avond Zoomen ze dan met de kring en delen ze met elkaar waar ze over hebben gesproken onderweg. Ik leid zelf ook een Bijbelstudie via een livestream op YouTube. Kringen splitsen zich dan op in kleine groepen en kijken samen naar de livestream en bespreken de vragen met elkaar. De verbinding tussen de dienst en de kring is zo belangrijk, en op deze manier kunnen we dat heel mooi gestalte geven in deze tijd.’