Zoek

Hulp bij telefonisch ouderenpastoraat

Hulp bij telefonisch ouderenpastoraat

De IZB biedt kerken een handreiking bij het telefonische pastorale contact met oudere gemeenteleden. Via deze site zijn gratis teksten, liederen en gebeden te downloaden die bij de telefoongesprekken kunnen worden benut.

11 juni 2020

Als gevolg van de coronacrisis was een pastoraal bezoek aan oudere gemeenteleden niet altijd mogelijk. Veel kerken kozen voor het telefonisch contact als alternatief. Ook na corona zal deze vorm van contact wellicht nog gebruikt worden, daarom bieden we kerkenraadsleden en vrijwilligers die met deze belangrijke taak zijn belast praktische ondersteuning. Ds. Henk de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn, schreef een korte handreiking.

Deze IZB-site biedt een verzameling bijbelgedeelten, dagboek-achtige bijdragen, liederen, gebeden en gedichten, gegroepeerd rond trefwoorden als ‘angst’,  ‘twijfel’, ‘eenzaamheid’,  ‘vertrouwen-overgave’ en ‘hoop’. De verzameling zal in de komende weken nog verder worden uitgebreid.

De IZB is uitgever van ‘Lichtspoor’, een tweemaandelijkse magazine (ruim 25.000 exemplaren) dat in veel gemeenten wordt gebruikt bij ouderenbezoekwerk.