Zoek

Tegengif

Tegengif

Column door Pieter Versloot, missionair predikant IZB, Martinikerk, Groningen.

7 mei 2020

Arnon Grunberg vertelde in zijn lezing op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam het verhaal van een moeder in Auschwitz. Het liefste en kwetsbaarste dat ze bij zich had werd kapotgeschoten. Grunberg benadrukte dat aan dit voorval "verkiezingen voorafgingen en ambtelijke orders.” Hij deed een dringend beroep op politici “het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn.”

Op de Dam sprak onze koning soortgelijke woorden: “Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje ‘Voor Joden verboden'. Drie giftige woorden. Gif dat zelfs de drie woorden 'God-met-ons' besmette. Het liet wereldwijd miljoenen vallen.

Grunberg sprak zijn woorden uit in een lege kerk. De koning op een lege dam. Vanwege een ander gif: het coronavirus. (Virus komt uit het Latijn en betekent ‘gif’.) Dit gif laat ook duizenden op de wereld vallen.

Gif vraagt om tegengif. Om anti-lichamen, die opstaan, die tegenspreken. Ik ken zo’n Anti-lichaam dat opstond: Christus. Het trof mij de laatste weken hoe vaak Hij ons tegenspreekt in het evangelie. Hij is niet zomaar God-met-ons.

Hij is vooral God-tegen-ons-in: Tegengas in een gasrijke provincie, een gasrijke wereld…

Ds. Pieter Versloot
Groningen