Zoek

‘Bij missionair handelen kunnen jongeren richtingaanwijzers zijn!’

‘Bij missionair handelen kunnen jongeren richtingaanwijzers zijn!’

‘Laat jongeren richtingaanwijzers zijn voor het missionair handelen binnen de kerken. Veel twintigers vallen na de middelbare school van de ‘kerk-radar’ maar juist zij kunnen haarfijn aanvoelen of missionaire activiteiten aanslaan.’ Die aanbeveling deed Martine Versteeg van Missie Nederland tijdens een online symposium rond de uitkomsten van het onderzoek ‘Geloof en missie in het leven van jongeren’.

30 april 2020

Hoe kunnen we beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren? Vanuit die vraag benaderde de IZB samen met zusterorganisaties GZB en HGJB het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur van de PThU. Dit OJKC onderzocht het missionair bewustzijn onder ruim 1500 christelijke jongeren tussen de 16 en 25 uit de achterbannen van genoemde organisaties. Een redelijk orthodox deel van de protestantse kerk dus, en dat bleek ook van invloed te zijn op het de missionaire betrokkenheid. ‘Hoe orthodoxer iemand is, hoe meer hij missionair handelt’, aldus onderzoeksleidster Elsbeth Visser-Vogel. ‘Dat heeft alles met urgentie te maken.’

Verschil met VS
Logisch, want als je gelooft in hemel en hel, vind je het belangrijk om van Jezus te getuigen als de enige weg tot behoud. Toch voelt slechts de helft van de orthodox-protestantse jongeren zich daartoe geroepen. Althans in Nederland. In de Verenigde Staten ziet, zo bleek vorig jaar in het onderzoek van de Barna Group, maar liefst 96 procent van de christen-jongeren het als hun taak om het geloof in Jezus uit te dragen.

Opvallende uitkomst onder de Nederlandse jeugd is overigens dat ze hun orthodoxe standpunten wel wat relativeren zodra relaties met andersdenkenden onder spanning dreigen te komen. Ook onzekerheid speelt een rol bij de terughoudendheid die jongeren aangeven als het gaat om getuigen. Ruim een derde van de ondervraagde jongeren gaf aan eerst zekerder van hun geloof te willen zijn voor ze zich zelf geschikt achten om missionair actief te zijn.

Eeuwigheid
In een reactie op de onderzoeksresultaten vroeg Sake Stoppels, lector theologie bij de CHE en beleidsmedewerker bij de PKN, zich af of de rol van de eeuwigheid is uitgespeeld. Dat aspect lijkt althans nauwelijks een rol te spelen als het gaat om missionaire drijfveren. Het communiceren van orthodoxe opvattingen over zaken als de eeuwige bestemming is in het contact met andersdenkenden blijkbaar lastig.

Stoppels voerde verder aan dat het boeiend zou zijn om het onderzoek te herhalen in andere, minder orthodoxe, delen van de PKN.

Ook Martine Versteeg van Missie Nederland wees erop dat de deelnemers niet gelden als representatief voor de hele breedte van de christen-jongeren. ‘Het onderzoek is gedaan in een specifieke hoek van het kerkelijk landschap.’

Het verraste haar dat het aspect van missionair zijn buiten de landsgrenzen niet is meegenomen. De impact van diaconale reizen is groot, ‘jongeren zeggen vaak dat die hun leven hebben verrijkt.’

Het onderzoek is hier te downloaden.
Het webinar is hier terug te zien.

Jongeren zijn missionair, zonder bekeringsdrang