Zoek

Online bidden met de gebedskring

Online bidden met de gebedskring

Nu het door de coronacrisis niet mogelijk is om elkaar te ontmoeten, gaat de Nieuwe Kerk in Amersfoort online verder met de gebedskring. ‘Als ik mijn broeders en zusters zie, ervaar ik nu extra dat we bij elkaar horen.’

1 april 2020

De Nieuwe Kerk heeft wekelijks drie momenten van gebed: zondagochtend voorafgaand aan kerkdienst, woensdagavond en vrijdagavond. ‘Toen ik hoorde dat de samenkomsten niet meer door konden gaan, zijn we eigenlijk gelijk online verder gegaan’, vertelt Kees van Bemmel. Hij is lid van de kerkenraad en het Focusteam en coördineert de online gebedskring.

‘Ik ben de host, en laat de mensen toe in Zoom. Als iedereen er is, lezen we uit de Bijbel. De tekst zet ik dan op het beeldscherm, zodat iedereen kan meelezen, en daarna bidden we met elkaar. We inventariseren geen gebedspunten vooraf, maar ik geef wel een aantal duidelijke instructies: luister goed na elkaar en ga geen dingen herhalen. Probeer aan te vullen op wat de ander zegt. We vinden het belangrijk om God te danken, en niet alleen maar dingen te vragen. God weet al lang wat wij nodig hebben. We sluiten het gebed af met het Onze Vader, dan zet ik iedereen op mute. Een persoon bidt dan hardop, omdat we merkten dat het erg rommelig werd als iedereen tegelijk het Onze Vader bidt; de een loopt een woord voor, de ander loopt een halve zin achter. Na afloop kletsen we nog even met elkaar en dan zwaaien we naar elkaar en is het klaar.’

De toegevoegde waarde van de camera
‘Deze week zaten we met een stuk of twintig mensen in de online gebedsgroep. Het is echt hartstikke leuk, je ziet allemaal gemeenteleden tevoorschijn komen op je scherm. Iedereen zit dan achter z’n camera, en de een heeft daar meer ervaring mee dan de ander. Sommigen zitten als een soort piloot met een microfoon voor hun gezicht, en anderen zitten met hun gezicht veel te dicht bij de camera.’ Lachend: ‘Ik benoem dan gewoon wat ik zie: “Je kunt je camera beter iets naar achteren zetten, want al je haren zijn geteld, zelfs je neusharen”. Er zit ontzettend veel toegevoegde waarde in de camera, dat je elkaar ziet. Dat je kunt zien als iemand lacht, of zorgelijk kijkt. Via beeld komt dat toch een beetje tot je, nu je elkaar niet kunt ontmoeten.’

Kees vindt het ‘echt heel mooi’ om zo samen met gemeenteleden te bidden. ‘We zijn nu drie weken actief met de online gebedskring. Vorige week heb ik aan wat deelnemers gevraagd hoe zij het ervaarden, en zij waren ook echt enthousiast. Het haalt je even uit je isolement en het is fijn om elkaar te zien en naar elkaar te zwaaien. We hebben elkaar zo hard nodig, zeker nu.’

Onderlinge liefde
Hoe mooi het ook is om online samen te komen, het kan de echte ontmoeting niet veranderen, vindt Kees. ‘Ik heb me de laatste weken vaak gerealiseerd hoe we als mensen naar Gods beeld zijn gemaakt. God is altijd op zoek naar gemeenschap, liefde heeft een object nodig. Als ik mijn broeders en zusters zie, ervaar ik nu extra dat we bij elkaar horen. Gerard Kansen (de predikant van de Nieuwe Kerk, red.) gebruikte in de preek het beeld van de ‘gathered church’ en ‘scattered church’, de gemeente bijeengekomen op zondag, en verspreid in de samenleving doordeweeks. We zijn nu echt een scattered church. Het komt er nu nog meer op aan hoe individuele leden zich presenteren naar buiten. Het is een mooie kans om juist nu als christenen een baken van hoop te zijn. “Door onderlinge liefde zullen de mensen weten dat je discipelen van Jezus bent”, staat er in de Bijbel. Er is veel oog voor elkaar in de gemeente. Ik vind het een periode waar heel veel moois naar buiten komt. Tegelijkertijd kijk ik enorm uit naar het moment dat we op zondag weer naar de kerk kunnen. Ik stel me het zo voor: als koeien die in het voorjaar voor het eerst naar buiten komen en de wei in rennen. Wat zal dat bijzonder zijn!’