Zoek

‘In je betrouwbaarheid kun je de trouw van God laten zien’

‘In je betrouwbaarheid kun je de trouw van God laten zien’

Hoe ben je herkenbaar als christen op je werk? Gemeenteleden van de Sint Jan in Gouda gingen daarover met elkaar in gesprek, in het kader van Focus. ‘Bij Jezus is er altijd een weg terug. Dat probeer ik in mijn werk ook in praktijk te brengen.’

10 februari 2020

Op een winterse avond komt in de oude Goudse binnenstad een groep gemeenteleden bij elkaar die werkzaam zijn in de zorg. Een psychiater, verpleegkundige in de ouderenzorg, geestelijk verzorger, doktersassistente, oncologieverpleegkundige en een kinderarts. Het onderwerp van gesprek: Jezus volgen op je werk. Jakobus 2 staat centraal, waar het gaat over kenmerken van een levend geloof. ‘Het valt mij in dit gedeelte op dat je daden zo belangrijk zijn. Een geloof zonder daden is zelfs dood’, vertelt Gerdien Dubbink. ‘Door je daden wordt het voor je omgeving zichtbaar dat je gelooft’, voegt Janneke Bregman toe. ‘Ik doe vrijwilligerswerk hier aan de overkant van de straat. Mijn buurman vroeg een keer: “Doe je dat nou omdat je naar de kerk gaat?” Dat vond ik een mooie vraag, want hij legde een link met mijn geloof.’

Verschil maken
Hoe maak je het verschil als christen op je werk? Een vraag die deze avond regelmatig terugkomt. Arjen Neven: ‘Ik kan een mooi verhaal houden dat ik in mijn werk als psychiater klaarsta voor mensen die jarenlang verslaafd zijn, maar bijna al mijn collega’s geloven niet en zij doen dat ook. Misschien zit het verschil hierin: soms kun je helemaal klaar zijn met een patiënt die steeds weer terugvalt in oude patronen, maar bij Jezus is er altijd een weg terug. Dat probeer ik in mijn werk ook in praktijk te brengen.’ Marjan Krins: ‘Hoe kun je iemand bemoedigen die het moeilijk heeft en die niet gelooft? Dat vind ik wel lastig.’ Janneke: ‘Misschien is dat voor ons wel moeilijk: trouw zijn aan het vreemde van de ander. Met gelijkgezinden is het makkelijker oplopen dan met iemand die anders in het leven staat. In je betrouwbaarheid kun je ook de trouw van God laten zien. Ik had in het verpleeghuis een gesprek met een oude man die erg teleurgesteld was in het leven en ook in christenen. Hij hield van dammen en ik zei: “ik ga iemand zoeken met wie u kunt dammen”. “Dat doe je toch niet”, zei hij gelijk. Voor mij werd het een enorme drive om iemand te vinden. Als ik dat doe, wordt daarin namelijk ook de trouw van God zichtbaar.’

7 G’s
Het gesprek gaat verder over zeven manieren om Jezus te volgen op je werk, die bij Focus worden samengevat als de 7 G’s: geestelijk groeien, goed werk doen, genade en liefde doorgeven, gewoonten doorbreken, gerechtigheid zoeken, goed nieuws vertellen, gebed. Deze 7 G’s worden op de grond neergelegd en iedereen gaat bij een G staan die het meest herkenbaar is voor de manier waarop hij/zij in het werk staat. Mary van Heijkop vertelt dat gebed voor haar belangrijk is. ‘Ik bid om kracht voordat ik aan het werk ga, want ik maak vaak heftige dingen mee. Soms bid ik ook in stilte bij het bed van een patiënt.’ Ze vertelt over een lastige situatie die ze meemaakte met een patiënt. ’Ik had met de arts een gesprek met de familie van die patiënt en daar zag ik erg tegenop. Voor het gesprek heb ik gebeden, en het gesprek met de familie verliep heel goed. Dat vond ik echt wonderlijk, ik voelde me enorm gesteund door God.’

Liefdevol behandelen
Arjen: ‘Ik denk dat geestelijke groei verschil kan maken in mijn werk, meer dan pillen of therapieën. Keuzes maken geïnspireerd door de vruchten van de Geest.’ Rieke de Kool: ‘Ik moet denken aan een uitspraak van Corrie ten Boom: God brengt lastige mensen op je weg om je iets te leren. In mijn werk als doktersassistente kom ik aan de telefoon of bij de balie soms mensen tegen die veeleisend of boos zijn. Daar op een goede manier op reageren en de mensen zien zoals God ze ziet, dat vind ik een mooie uitdaging.’ Gerdien: ‘Mensen liefdevol behandelen en je in hen verplaatsen, daar haal ik veel voldoening uit. De ouders van de kinderen op mijn afdeling hebben ook de behoefte om gezien te worden en hun zorgen te uiten. Als ik bij een baby ga kijken en ik zie dat de ouders het moeilijk hebben, vind ik het belangrijk om tijd voor hen te nemen en op die manier ook liefde uit te stralen.’

Bewondering
Drie avonden met elkaar in gesprek over geloof en werk, het wordt door iedereen gewaardeerd. Rieke: ‘Het is fijn om herkenning te vinden bij elkaar.’ Marjan: ‘Ik heb echt handvatten gekregen waar ik wat mee kan in mijn werk.’ Janneke: ‘Ik heb ook respect en bewondering gekregen voor het werk wat jullie allemaal doen.’ De drie avonden smaken naar meer. Ze spreken af om elk kwartaal bij elkaar te blijven komen, de 7 G’s er dan weer bij te pakken en het gesprek voort te zetten. Aan het einde van de avond klinkt het ‘Gebed voor de werkdag’ van Sela:

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Ook met je kring in gesprek over geloof en werk? Bestel het Bijbelstudieboekje ‘Geloof en werk’ van IZB Focus.