Zoek

Tel je zegeningen

Tel je zegeningen

23 januari 2020

 • De pilot met de eerste 10 gemeenten die een Focustraject deden, werd afgerond en een aantal van deze gemeenten kregen nog een jaar ‘nazorg’ om zorg te dragen voor de continuïteit.
 • In januari startten 10 nieuwe gemeenten met het Focustraject (jaar 1)
 • Met 15 gemeenten werd een voortraject gedaan en zij begonnen in het najaar aan de opstartfase. Eén van deze gemeenten is in België (Herentals).
 • De plannen voor Focustrajecten in het buitenland werden concreet: er wordt een pilot gestart met 5 UNEPREF gemeenten in Zuid Frankrijk, samen met de GZB. Verkennende gesprekken werden gevoerd in Albanië en Tsjechië.
 • Het hele gespreksmateriaal (blok 1-6) werd herzien, en de handleidingen gedigitaliseerd.
 • Er werd een nieuw Blok 0 geschreven (met 5 gesprekken) en het katern Geloof en Werk werd herschreven en uitgebreid.
 • Het IZB Focusteam groeide flink: aan het begin van het jaar begonnen Jaap van den Born (trajectbegeleider / Focus in het Noorden) en Dick Wolters (trajectbegeleiders). Na de zomer kwam er een medewerker communicatie bij: Tineke van der Zwaag, en in de loop van het najaar nog drie nieuwe trajectbegeleiders: Nienke de Ronde, André Walhout en Jan van Luik. Aan het einde van het jaar kon een al geruime tijd openstaande vacature worden opgevuld: begin 2020 start Wout Koelewijn als coördinator voor de verkenningstrajecten (voorheen: voortrajecten).
 • Er waren vier geslaagde predikantendagen die door de deelnemers als zeer positief werden geëvalueerd. Daarnaast werden drie predikanten intensief gecoacht die zelf de rol van trajectbegeleider op zich namen in de eigen gemeente.
 • In plaats van de landelijke Focusdag organiseerden we twee Focusteambuildingevents, die zeer goed werden ontvangen.
 • De samenwerking met Christelijk Gereformeerde Kerken kreeg verder vorm: ds. Jelle Nutma gaat meedraaien met de IZB trajectbegeleiders en in 2020 starten hopelijk de eerste Focustrajecten in CGK gemeenten.
 • De Commissie Steunverlening evalueerde de pilot van de Focustrajecten en zag duidelijk de toegevoegde waarde, waardoor er ook de komende jaren subsidie vanuit de Solidariteitskas beschikbaar is voor gemeenten die een Focustraject willen gaan doen.
 • Het was voor Focus in veel opzichten een intensief jaar, maar het is bemoedigend om te zien welke stappen we konden zetten. We beginnen met verwachting aan het nieuwe jaar, in het dankbare besef: tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.